2019-09-15

Augustinus, Aurelius

Twee christelijke denkers hebben de houding in het westen tegenover geloofsvrijheid en morele autonomie diepgaand beïnvloed: Aurelius Augustinus (354-­430) en Thomas van Aquino (1225­-1274). In verschillende opzichten was dat een desastreuze invloed. Augustinus maakte een lange ontwikkeling door voordat hij tot het christendom kwam. Hij stond in zijn jonge jaren onder invloed van het manicheïsme, scepticisme en neoplatonisme. Maar toen hij eenmaal tot het christendom was gekomen, omarmde hij...

Lees verder