Wat is de betekenis van Augustijnen?

1990
2022-07-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

augustijnen

augustijnen - Verwijst naar christelijke kloosterorden of gemeenschappen van mannen of vrouwen die zich houden aan de regel van de Heilige Augustinus, bestaande uit voorschriften voor een religieus leven geschreven door de theoloog Augustinus, bisschop van Hippo (354-430). In de augustijner regel ligt de nadruk op de verbondenheid met anderen in ee...

Lees verder
1985
2022-07-07
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

AUGUSTIJNEN

reguliere kanunniken, wit koorkleed met zwarte kap en kaper, eerste klooster gesticht in de Middeleeuwen in Middelburg, later overgegaan naar de Norbertijnen, waar ook vele Noord-Brabanders intraden. Augustijnen hadden vroeger meer dan honderd kloosters in ons land; vrijwel alle verdwenen. In de Middeleeuwen. tot na de Reformatie was de adellijke a...

Lees verder
1982
2022-07-07
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

AUGUSTIJNEN

Kloosterorde ontstaan uit verschillende congregaties van eremieten, die in 1244 onder de regel van Augustinus kwam, in 1256 door de paus tot één orde werd verenigd en een jaar later in de bedelorden werd opgenomen. In Middelburg hadden de augustijnen een klooster aan het einde van de Vlasmarkt, waar nu het Schuttershof is. Van de gesc...

Lees verder
1976
2022-07-07
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

AUGUSTIJNEN

De vestiging van leden dezer kloosterorde in Witmarsum dateert van 1903, in het klooster Vinea Domini („wijngaard des Heeren”). In 1947 werd aan het klooster een R.K. vormingscentrum met dezelfde naam verbonden (zie aldaar). Wegens de woelingen in vooral de Nederlandse R.K.-e wereld (o.a. deconfessionalisering, opheffing van het isoleme...

Lees verder
1955
2022-07-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AUGUSTIJNEN

kloosterlingen die op een historisch niet overal duidelijke wijze teruggaan op Augustinus. Zeker is, dat Augustinus enkele kloostergemeenschappen heeft gesticht, dat er onder zijn brieven een regel is voor vrouwelijke kloosterlingen, dat in 444 Napels een Augustijns klooster heeft, dat in de tijd van Caesarius van Arles omstreeks 500 ook een mannel...

Lees verder
1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Augustijnen

(Augustijner Eremieten), een in de 13e eeuw ontstane kloosterorde, die de regel van de H. Augustinus volgt. Zij telt thans ca 4200 leden, over de gehele wereld verspreid; zij dragen een zwart habijt. In Italië en Spanje bestaan nog Augustijner nonnen. De Derde Orde van Augustinus omvat een kloosterlijke groepering van priesters (de Assumptioni...

Lees verder
1947
2022-07-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Augustijnen

Augustijner Eremieten, Ordo Eremitarum St Augustini (afgek. O.E.S.A.), ontstonden in de 13de eeuw door de samenvoeging van verschillende verenigingen van Eremieten in Italië, waarvan sommige reeds de regel van St Augustinus volgden. De vereniging geschiedde op last van paus Alexander IV, krachtens de bulle „Licet Ecclesiae catholicae&rdq...

Lees verder
1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Augustijnen

Augustijnen - (Augustijner Eremieten). Groot bevorderaar van het kloosterleven in allerlei kringen, heeft St. Augustinus, die op alles, waaraan hij zijn zorgen wijdde, den stempel wist te drukken van zijn groote, markante persoonlijkheid, er onder de Kerkvaders wel het meest toe bijgedragen om aan het Westersche kloosterwezen, overigens afhankelijk...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Augustijnen

Augustijnen - kloosterlingen, die den zgn. regel van den H. Augustinus volgen. De bedoelde regel is niet door den H. Augustinus gemaakt, doch werd door eenige kanunniken, die zich in de 11de eeuw tot een gemeenschappelijk leven vereenigden, getrokken uit het werkje „De moribus clericorum” van den H. Augustinus. Later ontstonden er ook Eremieten (kl...

Lees verder
1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Augustijnen

Augustijnen (Orde der), ook wel Augustijner monniken of die der kluizenaars van den heiligen Augustinus genoemd, is de vierde en laatste der aanzienlijke orden van bedelmonniken in de R. K. kerk. Naast de orden, die door de Kerk bevestigd waren, ontstonden in de 11de en 12de eeuw in Italië onderscheidene vereenigingen van monniken, di...

Lees verder
1869
2022-07-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Augustijnen

eene in de 13e eeuw uit kluizenaars-vereenigingen in Italië gevormde bedelorde naar den regel van St. Augustinus. In 1256 of 57 werden zij door paus Alexander IV onder een eigen generaal gesteld (de eerste generaal was Lanfranc). In 1287 werd hun het ambt van een sacristijn aan de pauselijke kapel, en de zielverzorging van den paus toevertrouw...

Lees verder