Wat is de betekenis van August?

2020
2022-05-18
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

August

Zie Augustus

2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

August

August - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
2017
2022-05-18
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

August

August - oorspronkelijk de aangever van de witte clown in het circus, later benaming voor de hoofdclown, waarbij de ringmeester fungeert als aangever. Bij Küpper vinden we dat de term teruggaat tot ca. 1858. Het zou de roepnaam geweest zijn van een zekere Tom Belling, die toen werkzaam was in Circus Benz. ​

Lees verder
1997
2022-05-18
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

August

Een voornaam, afgeleid van de bijnaam Augustus van de eerste Romeinse keizer, Octavianus (27 v. Chr. -14 na Chr.). Die bijnaam werd hem toegekend door de Romeinse senaat. Het Latijnse woord augustus betekent eerbiedwaardig; het is te vergelijken met ons ‘majesteit'. De keizerinnen noemden zich ‘Augusta’. Het verkleinwoord is...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

August

[Augustus], mannennaam die door een aantal vorsten gedragen is. POLEN August I, of Sigismund 11 August.

Lees verder
1964
2022-05-18
voornamen

Voornamenboek

August

m -> Augustus (Ook Du.).

1951
2022-05-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

August

1 Augustus; 2 August. 3 verheven, hoog, groots.

Lees verder
1933
2022-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

August

August - keurvorst van Saksen, * 1526, † 1586; tweede zoon van hertog Hendrik den Vromen, volgde 1553 zijn broeder Maurits op als keurvorst; deed veel voor de welvaart van zijn land, voor mijnbouw, nijverheid, verkeer (Leipziger Messe) en onderwijs; vergrootte zijn gebied met drie bisdommen en was als streng Lutheraan onverdraagzaam ook tegen de Ca...

Lees verder
1916
2022-05-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

August

August - 1) Friedrich, 1840-1900, Duitsch wiskundige, schreef o.m. over oppervlakken van den derden graad. 2) de Jongere, Hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, 1579-1666, werd in 1635 regeerend vorst en beijverde zich in zijn land de rampen van den Dertigjarigen oorlog te lenigen, vandaar zijn bijnaam van Senex divinus; in 1651 gaf hij een wet op het...

Lees verder
1870
2022-05-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

August

Onder de personen, die dezen naam gedragen hebben of nog dragen, kennen wij: In de eerste plaats keurvorsten van Saksen namelijk: August, tweeden zoon van hertog Hendrik de Vrome en van zijne gemalin Catharina van Mecklenburg, een broeder van den keurvorst Maurits en geboren te Freiburg op den 31sten Julij 1526. H...

Lees verder
1869
2022-05-18
Geographisch

Geographisch-woordenboek

August

keurvorst van Saksen, zoon van hertog Hendrik den Vrome van Saksen en Catharina van Mecklenburg, geb. te Freiberg 31 Julij 1526, volgde 1555 zijnen broeder Maurits als keurvorst op, en toonde veel bekwaamheid als wetgever en staatsregent te bezitten; hij voerde de rijks-executie uit in zake de Grumbachsche twisten. De zwakste zijde van zijne regeri...

Lees verder