2019-12-13

atoomkern

atoomkern - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) (natuurkunde) onderdeel van het atoom, dat bestaat uit twee soorten subatomaire deeltjes of nucleonen: protonen en neutronen Woordherkomst samenstelling van atoom en kern

2019-12-13

Atoomkern

Atoomkern - zeer klein lichaampje, gelegen in het inwendige van het atoom. De atoomkern is de drager van de massa van het atoom. Deze massa is het kleinste voor de waterstof kern: nl. 1,65 x 10—24 g. Bovendien is elke atoomkern één of meermalen positief geladen; verder bevat zij ook één of meer negatief geladen electronen (behalve de waterstofkern, die geen electronen bevat). Het totaal aantal positieve ladingen verminderd met dat der negatieve geeft het aantal, naar buiten werkzame, posit...