Wat is de betekenis van Atmospheer als drukeenheid?

2024-05-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Atmospheer als drukeenheid

Atmospheer als drukeenheid - Eén natuurkundige a. is de druk van 1, 0333 kg per cm2 en is gelijk aan de normale drukking van een 760 mm hooge kwikkolom, bij 0°C temperatuur en 45° geographische breedte, op een oppervlak van 1 cm2. Eén technische a. is de druk van 1 kg per cm2. Eén standaard-a., drukeenheid volgens het cm-g-s-stelsel, is gelijk aan...