Wat is de betekenis van Atmospheer?

2024-04-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Atmospheer

Atmospheer - of dampkring, van de aarde. De a. is het luchthulsel, dat de aarde omgeeft en met de aarde medewentelt. Zij blijft door de zwaartekracht met onze planeet vereenigd. Hoogte. De a. strekt zich tot ongeveer 500 km boven de aardoppervlakte uit. Op die hoogte zou onze ijle a. in de uiterst ijle massa van de wereldruimte overgaan. Het poo...

2024-04-24
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Atmospheer

De atmospheer, die niet alleen als z.g. lucht of dampmantel in een laag ter dikte van 65 à 80 K.M. onzen wereldbol omgeeft, doch ook in de kleinste gaten der aardschors binnendringt en zich met alle wateren vermengt, is geen chemische verbinding, doch een mengsel van een aantal gassen. De twee voornaamste ervan zijn stikstof en zuurstof. Op...

2024-04-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Atmospheer

Atmospheer - zie DAMPKRING en LUCHT.

2024-04-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Atmospheer

(van het gr. atmos, damp, en sphaira een bol) De dampkring, het luchthulsel $at den aardbol, en andere hemellichamen, omgeeft. In het algemeen elke gasvormige massa, die een ander lichaam omgeeft. Het gewicht der A. laat zich indirect berekenen uit den druk, dien zij op de aardoppervlakte uitoefent; de A. staat evenals alle andere lichamen op aarde...

2024-04-24
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Atmospheer

dampkring.

2024-04-24
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Atmospheer

vr. Gr., dampkring; eenheid voor het meten van de spanning van gassen en dan gelijk aan den druk van ongeveer 1033 gram op den vierkanten centimeter.

2024-04-24
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Atmospheer

Zie Dampkring.

2024-04-24
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

atmospheer

atmospheer - atmosfeer, m. (atmospheren), dampkring