Synoniemen van Atavisme

2019-12-08

atavisme

atavisme - Het plots optreden van een kenmerk of een gedrag van de voorouders die in de loop van de evolutie was verdwenen. Het komt slechts sporadisch voor in een populatie, kan dan vele generaties wegblijven en plots weer opduiken. A. in gedrag kan het gevolg zijn van kruisingen van verschillende soorten.

2019-12-08

Atavisme

Terugval naar een voorouderlijke toestand; ontwikkelingsafwijking waarbij een kenmerk uit een evolutionair verleden zich opnieuw voordoet Het gaat bij atavismen om kenmerken die in de betreffende evolutionaire lijn niet voorkomen waar wel bij een verre voorouder. Bekende voorbeelden zijn achterpoten bij walvissen, extra tenen bij paarden en een extra paar tepels onder of boven de borsten bij vrouwen. Ook hypertrichose, een genetische aandoening die leidt tot haargroei over het hele lichaam is te...

2019-12-08

ATAVISME

o. (afstammingsleer) neiging der georganiseerde wezens om tot een oorspronkelijker type terug te vallen; ’t zich vertoonen van een kenmerk, dat voorouders bezaten.

2019-12-08

atavisme

atavisme - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) het opduiken bij een nakomeling van een kenmerk dat vroegere generaties bezaten, maar dat in tussenliggende generaties niet, of niet meer, voorkwam Woordherkomst afgeleid van het latijn 'atavus' (betovergrootvader) met het achtervoegsel -isme

2019-12-08

Atavisme

Atavisme - of terugslag is het optreden van eigenschappen bij dieren of planten, die aan de voorouders eigen waren, maar die bij de ouders niet zichtbaar waren. In betrekkelijk zeldzame gevallen (physiologisch atavisme volgens Hugo de Vries) kent men die voorouders met zekerheid, meestal grondt men zijn voorstellingen omtrent atavistische kenmerken dus op hypothesen (phylogenetisch atavisme volgens de Vr.) Er is in den laatsten tijd een neiging merkbaar, om het gebruik van het woord atavisme zoo...

2019-12-08

Atavisme

Atavisme - [Lat. atavus, voorvader], o. (-n), het verschijnsel dat een individu een kenmerk vertoont dat verre voorouders bezaten, maar dat in tussenliggende generaties normaliter niet voorkomt. Atavisme kan een regelmatig verschijnsel zijn bij alle individuen gedurende de ontwikkeling of bij een enkel individu als afwijking. Voorbeeld van jeugdatavismen is de kieuwaanleg bij embryo’s van vogels, zoogdieren en de mens, ook bladontwikkeling bij kiemplanten van cactussoorten, die in volwassen to...

2019-12-08

atavisme

atavisme - o., overerving van lichaam en geest vooral van vroegere voorouders; ook: teruggang in ontwikkeling.