Synoniemen van Assurantie

2019-12-05

assurantie

Het begrip assurantie heeft 3 verschillende betekenissen: 1) verzekering 2) verzekeringsmaatschappij 3) vakgebied dat zich bezighoudt met verzekeringen

2019-12-05

assurantie

assurantie - Zie verzekering.

2019-12-05

assurantie

assurantie - Zelfstandignaamwoord 1. verzekering 2. verzekeringsmaatschappij ?? Woordherkomst afgeleid van het Franse assurance (met het achtervoegsel -antie)

2019-12-05

Assurantie

Assurantie is de algemeen gehanteerde benaming voor een verzekering.

2019-12-05

Assurantie

Assurantie, zie Verzekering.

2019-12-05

ASSURANTIE

v. (...tiën, -s), overeenkomst waarbij iem. (de assuradeur) zich tegenover den ander (den geassureerde) tegen betaling van eene premie verbindt de schade te vergoeden, ingeval zekere voorwerpen (goederen, schepen, huizen) onder zekere omstandigheden (door brand, ongelukken ter zee, bij het vervoer, door hagelslag enz.) te niet gaan of onbruikbaar worden; — een makelaar in assurantiën, benaming voor het bedrijf van den verzekeraar; — de assurantie-maatschappij, ook het bestuur daarvan ; de...

2019-12-05

Assurantie

Assurantie - de zelfstandige overeenkomst, waarbij de eene partij, assuradeur of verzekeraar, tegen ontvangst van een vooraf bepaalde bijdrage van de andere partij, geassureerde of verzekerde, aan deze laatste een geldelijke uitkeering toezegt ingeval een onzekere, voor den verzekerde economisch nadeelige gebeurtenis plaats heeft. Zie ook bij VERZEKERING.

2019-12-05

Assurantie

Assurantie - (Eng. assurance, insurance, Fr. assurance, D. Versicherung, assekuranz.) Verzekering, waarborg. De overeenkomst, waarbij de eene partij zich verbindt, om tegen een bepaalde premie de andere partij tegen schade of verlies (van zijn goederen of een gedeelte daarvan), of gemis aan verwacht voordeel buiten zijn toedoen, binnen een bepaalden tijd geleden, te vergoeden. De partij, die de verzekering op zich neemt, is de verzekeraar of assuradeur, de andere, wiens goederen verzekerd worden...

2019-12-05

Assurantie

Assurantie - zie Verzekering.

2019-12-05

assurantie

assurantie - v. (assurantiën), verzekering (tegen brandschade enz.); zekerheid; dom zelfvertrouwen

2019-12-05

assurantie

assurantie - v., verzekering; zelfvertrouwen, brutaliteit.