Wat is de betekenis van Assortiment?

2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

assortiment

assortiment - zelfstandig naamwoord uitspraak: as-sor-ti-ment 1. verzameling waaruit je kunt kiezen ♢ hij heeft een prachtig assortiment in zijn groentewinkel Zelfstandig naamwoord: as-sor-ti-ment het assortiment...

Lees verder
2017
2021-05-08
Rombouts Advies

Schrijver op Ensie

Assortiment

Een assortiment is de verzameling van al of niet bij elkaar behorende producten die door een organisatie ter verkoop worden aangeboden (verkoopassortiment), dan wel door een organisatie wordt gekocht (inkoopassortiment).

2015
2021-05-08
Samantha van Zeist

Student(in), Radboud Universiteit Nijmegen

Assortiment

Een assortiment is het gehele portfolio aan producten en diensten dat een organisatie aan haar klanten biedt. Deze producten of diensten kunnen door klanten gekocht of door de organisatie geleverd worden. De producten en diensten kunnen in assortimentsdimensies onderverdeeld worden en het bedrijf kan gebruik maken van verschillende assortimentsstra...

Lees verder
2012
2021-05-08
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

assortiment

Het geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken (al dan niet onder merknaam) dat door een organisatie wordt aangeboden.

1994
2021-05-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Assortiment

[Fr.] voorraad koopwaren van dezelfde aard, maar in verschillende soorten; gesorteerde groep waren van dezelfde klasse; verzameling bij elkaar passende zaken.

1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Assortiment

(sortiment) sortering; gevarieerde voorraad van koopwaar; verzameling bijeenhorende zaken

1991
2021-05-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Assortiment

Het min of meer samenhangend geheel van goederen en diensten dat een bedrijf op een bepaald moment aanbiedt. Het assortiment omvat dus produkten die kunnen worden gecategoriseerd in produktgroepen. Het geheel van produktgroepen vormt de produkt-mix van het assortiment.

1990
2021-05-08
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Assortiment

Er is sprake van een breed assortiment als een winkel veel verschillende produkten aanbiedt. Een voorbeeld hiervan is V&D of een supermarkt. Bij een diep assortiment heeft de ondernemer van enkele produkten ‘alles’ in huis. Zo’n speciaalzaak heeft vaak naast de stadsfunctie ook een streekfunctie.

1987
2021-05-08
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Assortiment

Totaal van artikelen en merken dat een aanbieder op de markt brengt.

1981
2021-05-08
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Assortiment

1. gevarieerde voorraad koopwaren; 2. uitgezochte verzameling van bij elkaar behorende of passende dingen; 3. in een spinnerij een stel kaardmachines.

Lees verder
1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Assortiment

gevarieerde voorraad waren.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Assortiment

(<Fr.), o. (-en), 1. (handel)gevarieerde voorraad goederen; ruime keuze; 2. uitgezochte verzameling van gelijksoortige dingen.

Lees verder
1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

assortiment

(Fr.) o. warenvoorraad ; uitgezochte verzameling van bij elkander behorende of passende dingen.

1916
2021-05-08
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Assortiment

Een voorraad waren ; eene volledige verzameling van bij elkander passende waren; volledige verzameling monsters van een handelsreiziger.

1910
2021-05-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Assortiment

Assortiment - de voorraad goederen die een koopman in zijn winkel of magazijn heeft en uit de onderscheidene soorten van goederen bestaat, die tot zijn handelsbedrijf behooren. Ook: monstercollectie.

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ASSORTIMENT

o. (-en), (handel) voorraad goederen; keuze.

1864
2021-05-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

assortiment

assortiment - o. (assortimenten), (hand.) voorraad goederen; stel bij elkander passende dingen