Synoniemen van Assortiment

2019-12-13

Assortiment

Een assortiment is het gehele portfolio aan producten en diensten dat een organisatie aan haar klanten biedt. Deze producten of diensten kunnen door klanten gekocht of door de organisatie geleverd worden. De producten en diensten kunnen in assortimentsdimensies onderverdeeld worden en het bedrijf kan gebruik maken van verschillende assortimentsstrategieën. De verschillende assortimentsdimensies zijn assortimentsbreedte, -diepte, -hoogte, - lengte en -consistentie. Met assortimentsbreedte wordt...

2019-12-13

assortiment

Het geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken (al dan niet onder merknaam) dat door een organisatie wordt aangeboden.

2019-12-13

Assortiment

Er is sprake van een breed assortiment als een winkel veel verschillende produkten aanbiedt. Een voorbeeld hiervan is V&D of een supermarkt. Bij een diep assortiment heeft de ondernemer van enkele produkten ‘alles’ in huis. Zo’n speciaalzaak heeft vaak naast de stadsfunctie ook een streekfunctie.

2019-12-13

Assortiment

Het min of meer samenhangend geheel van goederen en diensten dat een bedrijf op een bepaald moment aanbiedt. Het assortiment omvat dus produkten die kunnen worden gecategoriseerd in produktgroepen. Het geheel van produktgroepen vormt de produkt-mix van het assortiment.

2019-12-13

Assortiment

Een assortiment is de verzameling van al of niet bij elkaar behorende producten die door een organisatie ter verkoop worden aangeboden (verkoopassortiment), dan wel door een organisatie wordt gekocht (inkoopassortiment).

2019-12-13

assortiment

assortiment - zelfstandig naamwoord uitspraak: as-sor-ti-ment 1. verzameling waaruit je kunt kiezen ♢ hij heeft een prachtig assortiment in zijn groentewinkel Zelfstandig naamwoord: as-sor-ti-ment het assortiment Synoniemen aanbod, keus, keuze, sortering

2019-12-13

ASSORTIMENT

o. (-en), (handel) voorraad goederen; keuze.

2019-12-13

Assortiment

Assortiment - de voorraad goederen die een koopman in zijn winkel of magazijn heeft en uit de onderscheidene soorten van goederen bestaat, die tot zijn handelsbedrijf behooren. Ook: monstercollectie.

2019-12-13

assortiment

assortiment - o. (assortimenten), (hand.) voorraad goederen; stel bij elkander passende dingen

2019-12-13

assortiment

assortiment - o., voorraad waren; toestel; volledige verzameling van bij elkaar passende dingen.

2019-12-13

assortiment

(Fr.) o. warenvoorraad ; uitgezochte verzameling van bij elkander behorende of passende dingen.