Wat is de betekenis van associatieve relatie?

2024-02-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

associatieve relatie

relatie tussen semantische eenheden waarvan de betekenis samenhang vertoont zonder dat van hiërarchische of gelijkwaardigheidsrelaties sprake is.