Wat is de betekenis van associatie van voorstellingen?

1925
2021-04-18
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

associatie van voorstellingen

De term, afkomstig van Locke, duidt aan het psychisch proces, waardoor de eene voorstelling de andere oproept, doordat zij óf daarmede naar den inhoud zekere punten van overeenkomst vertoont, óf daarmede voorheen naar tijd of plaats gemeenschappelijk of in onmiddellijke opeenvolging is opgetreden, zoodat beide zich gezamenlijk in ...

Lees verder