Wat is de betekenis van Assimilatie?

2024-04-12
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

assimilatie

Assimilatie is een term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij individuen of groepen zich aanpassen aan een nieuwe cultuur of maatschappij, waarbij hun eigen culturele identiteit geleidelijk verloren gaat of wordt samengevoegd met de dominante cultuur. Assimilatie kan plaatsvinden als gevolg van gedwongen integratie, zoals bijvoorb...

2024-04-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

assimilatie

assimilatie - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) gehele of gedeeltelijke gelijkwording van twee aangrenzende of naburige klanken 2. (biologie) het proces van omzetting van voedingsstoffen in organisch weefsel 3. (sociologie) het opgaan in een nieuw milieu van individuen en groepen Woordherkomst Naamwoord van handeling van ass...

2024-04-12
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Assimilatie

Assimilatie is in de jungiaanse psychologie het proces waarbij uiterlijke objecten zoals dingen, personen, waarden en ideeën of inhouden uit het onbewuste geïntegreerd worden in het bewustzijn. Assimilatie van de schaduw bevordert individuatie maar vereist inspanning: om zich bewust te worden van zijn eigen schaduwkanten dient een persoon...

2024-04-12
Begrippen Over taal

Taaladvies (2017)

Assimilatie

Assimilatie is de gehele of gedeeltelijke gelijkwording van een medeklinker aan een andere medeklinker. Als de medeklinker zich aanpast aan een eraan voorafgaande medeklinker, spreekt men van progressieve assimilatie. Als de medeklinker zich aanpast aan een erop volgende medeklinker, spreekt men van regressieve assimilatie. Voorbeelden: vaatdoek (d...

2024-04-12
Begrippenlijst Sociale Psychologie

Rood Vonk (2017)

assimilatie

Bij een vergelijking met een ander persoon focus je op de gemeenschappelijke kenmerken.

2024-04-12
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Assimilatie

Assimilatie is de eigenschap van water om zichzelf te zuiveren van verontreinigingen.

2024-04-12
Wouter Weijkamp

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Assimilatie

Onder assimilatie verstaan we het volgende: De verandering die een klank ondergaat als gevolg van een voorafgaande (progressieve) of/en volgenden (regressieve) klank. Twee ongelijke klanken die elkaar volgen stellen zich aan elkaar gelijk en verminderen het verschil in articulatie. Assimilatie wordt onderverdeeld in drie groepen: Progressieve assim...

2024-04-12
Groot Retorisch Woordenboek

Paul Claes, Eric Hulsens (2015)

assimilatie

ant. dissimilatie [1] Fonische assimilatie, gelijkmaking van naburige klanken, bv. adsimilatio > assimilatio. Het verschijnsel doet zich voor bij het uitspreken en bij de taalevolutie. Functies: 1) uitspraakgemak (tegenover spellinguitspraak door hypercorrectie‚Üó) 2) slordigheid, bv. hebt u > heppu; schrijven > srijven Soorten: 1) sa...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-12
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

assimilatie

Opnemen van nieuwe informatie.