Wat is de betekenis van aspect?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aspect

aspect - Zelfstandignaamwoord 1. een kant of zijde (aan een kwestie of object, om te beschouwen) Er is nog een ander belangrijk aspect aan deze zaak. Dit probleem kent vele aspecten, waarvan sommige conflicteren 2. visie ...

2024-05-22
Begrippen Over taal

Taaladvies (2017)

Aspect

Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker. Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden en wordt in het Nederlands onder meer uitgedrukt door (de tijd va...

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aspect

aspect - zelfstandig naamwoord uitspraak: as-pect 1. onderdeel of kant van een bepaalde zaak ♢ we bekeken de verschillende aspecten van het voorstel Zelfstandig naamwoord: as-pect het aspect ...

2024-05-22
Termenlijst taaluniversum

NN (2000)

Aspect

Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker. Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden en wordt in het Nederlands onder meer uitgedrukt door (de tijd va...

2024-05-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Aspect

[Lat. aspectus = aanblik, uiterlijk aanzien] 1 aanblik, vóórkomen, verschijningsvorm, zijden van een zaak die kunnen worden beschouwd of van waaruit men het kan beschouwen, bijv.: een ander aspect van de zaak is ...; 2 vooruitzicht in de toekomst, bijv.: de aspecten van de staalindustrie z...

2024-05-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Aspect

(aspekt) aanzicht; facet; stand van hemellichamen t.o.v. elkaar; afbeelding van kustlijnen op zeekaarten

2024-05-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Aspect

1. gezichtspunt van waaruit men een zaak bekijkt; 2. in de astrologie: een bijzondere stand van de sterren ten opzichte van elkaar.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Aspect

aanblik, aanzien, gezicht; voorkomen, uiterlijk; gezichtspunt, kant; aspect; considérer une affaire sous tous ses aspects, een zaak van alle kanten beschouwen.