2020-02-25

Artikel 90 Ziektewet

In artikel 90 Ziektewet is bepaald dat de persoon die vóór of op 28 december 2005 als 'arbeidsgehandicapte' in de zin van de Wet REA* kan worden aangemerkt, als werknemer in de zin van artikel 29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is. Het gaat hierbij om personen: - met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna** - met een voorziening en tot 5 jaar daarna - met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 ja...