Wat is de betekenis van artikel?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

artikel

artikel - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) staat voor een zelfstandig naamwoord, geeft de bepaaldheid aan, en wordt ook gebruikt om het woordgeslacht aan te geven de|De, het en een zijn de artikels die we in het Nederlands gebruiken. 2. een voorwerp dat te koop is D...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

artikel

artikel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-ti-kel 1. voorwerp in een winkel ♢ welke artikelen zijn extra voordelig? 1. luxe artikelen [die je niet nodig hebt om te kunnen (over)leven]...

Lees verder
2000
2022-08-18
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Artikel

Onderdeel van verdragen, wetten en verordeningen (eventueel in contracten).

1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Artikel

deel van de wet; koopwaar; opstel

1990
2022-08-18
BDI

BDI terminologie

artikel

1. afzonderlijke bijdrage in een dagblad, tijdschrift of verzamelwerk. 2. aan een bepaald trefwoord gewijd gedeelte in een woordenboek of encyclopedie. 3. afzonderlijk genummerd onderdeel van een wet, verdrag, statuten enz.

Lees verder
1990
2022-08-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

artikel

artikel - Teksten die zijn gemaakt om gepubliceerd te worden als een onafhankelijk deel van een tijdschrift, krant, encyclopedie of ander werk.

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Artikel

s.n., artikel (it); (van wet of reglement), kêst (de & it).

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Artikel

(<Fr.), o. (-en, -s), 1. (van een geleed geheel, b.v. een wet, belijdenis, overeenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen of verklaringen die met elkander het stuk vormen : de artikelen van een tractaat, van een program ener partij, van een contract; artikel 80 van de grondwet belette vele kamerleden aan de kieswet hun stem...

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

artikel

o. artikels, artikelen, artikeltje (Lat. articulus: 1 een der leden van enige wet, overeenkomst enz.; 2 opstel in een krant, tijdschrift; 3 handelsvoorwerp en koopwaar; 4 lidwoord); 1. artikel 160 van het B. W.; 2. een belangrijk artikel in De Gids; 3. sportartikelen; 4. het artikel; de 12 artikelen des geloofs, de 12 grondwaarheden van het Christe...

Lees verder
1916
2022-08-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Artikel

Artikel - zie LIDWOORD.

1910
2022-08-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Artikel

Artikel - in wetten, statuten, handelsverdragen en in ’t algemeen in alle schriftelijke overeenkomsten de verschillende punten of voorwaarden, waaruit zij bestaan, en die elk een op zich zelf staand geheel uitmaken. In den handel: iedere bijzondere soort van koopwaar.

1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ARTIKEL

o. (-en, -s), (van eene wet, belijdenis, overeenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen of verklaringen die met elkander een geheel vormen: artikel 80 van de grondwet belette velen kamerleden aan de kieswet hunne stem te geven; — op bijna elk artikel van het wetsontwerp Talma waren amendementen ingediend; de artikelen van een tract...

Lees verder
1870
2022-08-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Artikel

Artikel, afkomstig van het Latijnsche articulus, dat lid of deel van een geheel beteekent, is in de eerste plaats op het gebied der taalkunde een woordje, dat gewoonlijk voor een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst om dit laatste als bepaald of als onbepaald voor te stellen. Wij noemen zulk een woordje in onze taal een “lidwoord,” en wij b...

Lees verder