Wat is de betekenis van Artemis?

2020
2021-02-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Artemis

Griekse godin, tweelingzus van Apollo, dochter van Zeus en Leto. Zij is de godin van de jacht, maar werd ook als maangodin vereerd, en als vruchtbaarheidsgodin in Efeze. De naam is van onzekere oorsprong. Carnoy brengt hem in verband met Indogermaans *ered 'groot' (te vergelijken met de Iraanse godin Anahita, bijgenaamd ardvi 'hoog, groot') en Kelt...

Lees verder
2017
2021-02-25
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Artemis

Artemis - Tweelingzuster van Apollo, dochter van Zeus en Leto. In de oudste tijden moet zij eveneens een doodsgodin geweest zijn, aan wie mensenoffers werden gebracht (zie Homerische epen en Iphigeneia). In de Griekse mythologie is zij de beschermgodin van de dieren en jachtgodin, voorgesteld met pijl en boog. Haar zijn bijzonder de hinde, het ever...

Lees verder
2017
2021-02-25
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Artemis

De godin Artemis, door de Romeinen Diana genoemd, was een dochter van Leto en Zeus, de oppergod. Haar tweelingbroer was Apollo. Als godin van de jacht wordt Artemis vaak afgebeeld met pijl en boog. De godin woonde in het bos, in gezelschap van haar metgezellinnen, de nimfen. Zij leefden als maagden, afgeschermd van de buitenwereld. Artemis kon heel...

Lees verder
2017
2021-02-25
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Artemis

Artemis (Lat. diana) is de jongste van de Olym-pische goden; dochter van Zeus en Leto; tweelingzuster van Apollo. Als maagdelijke en jeugdige godin van de jacht verblijft ze meestal in het gezelschap van de haar toegewijde en eveneens maagdelijke nimfen in de vrije natuur. Ze is tevens schutsgodin van de in het wild levende dieren en heeft een bijz...

Lees verder
2009
2021-02-25
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Artemis

De Griekse godin Artemis was de stadsgodin van → Myra ten tijde van het episcopaat van Nicolaas. Zij was de beschermster van de zeelieden: ze gaf rustig weer, beschermde kinderen, jonge vrouwen en moeders, zorgde voor vruchtbaarheid. Haar tempel was de grootste en mooiste van Myra. Elk jaar waren er feesten en spelen ter harer ere. Haar beeld...

Lees verder
2004
2021-02-25
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Artemis

Griekse godin van de jacht, door de Romeinen Diana genoemd. Attributen: pijl en boog.

1964
2021-02-25
voornamen

Voornamenboek

Artemis

v Gri. godin, tweelingzuster van Apollo, dochter van Zeus en Leto. Zij is de godin van de jacht, maar werd ook als maangodin vereerd en als vruchtbaarheidsgodin in Efeze. De naam is van onzekere oorsprong. Carnoy brengt hem in verband met Indogerm. *ered ‘groot’ (te vergelijken met de Iraanse godin Anahita, bijgenaamd ardvi 'hoog,...

Lees verder
1961
2021-02-25
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

ARTEMIS

Griekse godin van de jacht, dochter van Zeus en Leto, tweelingzuster van Apollo. Haar oudste functie, nl. heerseres over het wild, is waarschijnlijk van voorgriekse oorsprong. Zelve ook jageres bij uitstek, jaagde zij, vergezeld van haar nimfen, in de bergen en wouden van Arcadië en Lacedaemon, doch daarnaast was zij in vele opzichten het even...

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Artemis

(Gr. myth.) godin der jacht, Diana.

1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Artemis

Gr. godin, dochter van Zeus en Leto (Latona), zuster van Apollo. Godin van de jacht en der geboorten, later maangodin. Als maagdelijke godin hoedster der kuisheid. Zendt strafschuldige stervelingen met haar pijlen allerlei onheil toe. Vooral in bossen en bij bronnen vereerd. Bij de Rom.: Diana.

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Artemis

Artemis - Gr. godin. Dochter van Zeus en Leto, tweelingzuster van Apollo; godin der jacht. Omstuwd door haar nymfen trok zij ter jacht, boven haar gezellinnen uitstekend in gestalte en schoonheid. Zij was rein van leven en eischte de beoefening der kuischheid ook van haar nymfen en priesteressen. Toen Oeneus, koning van Calydonië, eens aan alle gód...

Lees verder
1928
2021-02-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Artemis

is de Griekse godin van de jacht. Haar broeder is Apollo, de zonnegod en haar ouders zijn de hemelgoden Zeus en Hera. Ze wordt dikwijls samen met Apollo genoemd, omdat zij beiden de lichtgoden zijn: hij van den dag, zij van den (maan-) nacht. Zie Griekse mythologie.De godin der jacht wordt bij de Romeinen Diana genoemd.

Lees verder
1910
2021-02-25
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Artemis

Artemis - Ἄρτεμις, Diana, dochter van Zeus en Leto, tweelingzuster van Apollo, met wien zij vele punten van overeenkomst heeft. Evenals hij, brengt ook zij met hare pijlen een plotselingen dood, vooral aan vrouwen, en straft zij hen, die de wetten en het recht overtreden, maar ook eveneens is zij eene ongelukafwerende...

Lees verder
1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ARTEMIS

v. (myth.) de godin der jacht, Diana.

1870
2021-02-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Artemis

Zie Diana.