Wat is de betekenis van Arnold krug?

1932
2023-01-27
Muziek

Muziek lexicon

Arnold krug

* 16. 10. 1849 te Hamburg, ✝ 4. 8. 1904 aldaar, pianist, zoon van Died. Krug, wiens leerling hij was, waarna hij onderricht van Gurlitt genoot, kwam 1868 op het cons. te Leipzig, verwierf daar de beurs der Mozart-Stiftung, was 1872—1877 pianoleeraar aan het Sternsche Kons. te Berlijn en na de beurs van de Meyerbeer-Stiftung te hebben gekregen...

Lees verder
1908
2023-01-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Arnold krug

duitsch toonkunstenaar, geb. te Hamburg 1849, studeerde te Leipzig en werd te Berlijn leeraar aan het Sternsche conservatorium. Hij is vooral bekend door zijn kleinere composities voor piano.