2019-11-18

Arnhem

Hoofdstad van de provincie Gelderland, ontstaan op de grens van rivierklei en zand bij de St.-Jansbeek, die vanaf het Veluwemassief naar de Rijn stroomt. De vroegste vermelding van een kerk ter plaatse stamt uit 893. Tussen de Eusebiuskerk (oorspronkelijk St.-Maartenskerk) en de in de 12de eeuw meer naar het noorden gestichte commanderij van St. Jan kwam een nederzetting tot ontwikkeling die in 1233 stadsrechten kreeg. Een belangrijke oost-west as werd gevormd door de oude weg Zutphen-Utrecht, d...

2019-11-18

Arnhem

De Gelderse hoofdstad heeft een unieke paradox in zijn geografische ligging: OOSTerbeek ligt ten WESTEN van Arnhem, WESTervoort ligt ten OOSTen van Arnhem, NOORD-brabant ligt ten ZUIDen van Arnhem en de voormalige ZUIDerzee ligt ten NOORDen van Arnhem. Arnhem ligt aan zee. Sterker nog, Arnhem ligt aan een oceaan. Burgers' Ocean. Het is het grootste aquarium in Europa en het verst van zee gelegen zeeaquarium ter wereld. Het gunt bezoekers een blik in de wondere en kleurrijke wereld van de kor...

2019-11-18

Arnhem

Arnhem - Eigennaam 1. (toponiem) hoofdstad van de provincie Gelderland gelegen aan de rivier de Rijn

2019-11-18

Arnhem

Arnhem, de hoofdstad der Nederlandsche provincie Gelderland, is op den regteroever van de Rijn en aan den voet der Veluwsche bergen op een zeer bekoorlijk plekje gelegen en heeft eene bevolking van omstreeks 30.000 zielen. Behalve het provinciaal bestuur heeft men er een provinciaal geregtshof, eene arrondissements-regtbank en een kantongeregt. Tot de merkwaardige gebouwen behooren er de St. Eusébius-kerk met een hoogen toren, voorzien van een fraai klokkenspel, en met de schoone marmere...

2019-11-18

Arnhem

Arnhem - Ligging en voorkomen. A., hoofdplaats van de provincie Gelderland, is gelegen op de plaats, waar de Rijn stuit tegen den hoogen Veluwezoom, waardoor deze rivier een bocht maakt naar het Westen; 4 K.M. verder stroomopwaarts scheidt zich de IJsel af. Van ouds komen vier belangrijke wegen uit op de oude stad, te weten: de weg van Nijmegen en de Betuwe over de schipbrug, die eerlang zal vervangen worden door een vaste brug en de weg van Wageningen langs den Veluwzoom; deze beide wegen komen...

2019-11-18

Arnhem

Arnhem - hoofdstad prov. Geld., aan den Rijn. Markt- en winkelstad. Verkeersknooppunt. Centrum vreemdelingenverkeer. Omvat de stad, de buurtschap Schaarsbergen, landgoederen en verspreide woningen. Bestaat uit een laag gedeelte in het Z.O. (Amhemsche Broek) en hooger deel in het N. tegen den Veluwezoom (Waterberg). 6 750 ha. Aantal inw. (1 Jan. 1932) 79 322, waarvan 41,2% Kath., 39,11% Ned. Herv., 4,11°/0 Geref., 2,06 % Evang.Luth., 1,64% Isr.,3,06% tot andere en 8,82% tot geen gezindte behoor...