2020-02-25

Arnemuiden

'Als de klok van Arnemuiden…' luidt een tophit uit onze liederenschat. Die klok zelf is niet zo bijzonder, maar in de toren hangt sinds 1857 ook een uniek astronomisch torenuurwerk. Het laat de maanstanden zien en de tijdstippen van hoog- en laagwater.

2020-02-25

Arnemuiden

Arnemuiden - gemeente in de prov. Zeeland (arrond. en kanton Middelburg), op het eiland Walcheren. Het stadje A. beslaat de plaats van de hanzestad OudAmemuiden, in de 16de eeuw een belangrijke havenplaats en ontleent haar naam aan het watertje de Ame, dat hier vroeger in zee Mep; door het verzanden der haven geraakte het plaatsje in verval en telt nu nog slechts 2100 inw., grootendeels Protestanten. A. ligt aan de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen.

2020-02-25

Arnemuiden

Arnemuiden - (= mond van de Ame), gem. in Zeeland, eiland Walcheren, gelegen O. van Middelburg aan spoorlijn Roosendaal—Vlissingen. Bestaat uit kom en gehucht KIeverskerken. 2 321 inw., waarvan 5 Kath. (1931). Opp. 1 739 ha. Landbouw, visscherij (schepen liggen in Vlissingen). Garnalenpellerij. v. d. Broek.