Wat is de betekenis van Armzalig — ellendig — kommervol?

1898
2022-09-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Armzalig — ellendig — kommervol

In zeer ongelukkige om¬standigheden, in treurigen toestand verkeerend. Ellendig en armzalig, eigenlijk ellende hebbende, een ongelukkig lot hebbende of in behoeftige omstandigheden verkeerende, worden van personen, zaken en toestanden gezegd, kommervol wordt nooit van personen of zaken gebruikt. Een ellen¬dig, een armzalig mensch. Hierbij z...

Lees verder