Wat is de betekenis van ARMZALIG?

2024-04-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

armzalig

armzalig - Bijvoeglijk naamwoord 1. van weinig waarde Ze woonden in een armzalig huis, maar waren wel gelukkig. Woordherkomst afgeleid van arm met het achtervoegsel -zalig Synoniemen ellendig, schamel

2024-04-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

armzalig

armzalig - zelfstandig naamwoord uitspraak: arm-za-lig 1. wat niet veel voorstelt, onbeduidend ♢ ze hebben maar een armzalig huisje 1. een armzalig loontje [heel laag] Zelfstandig na...

2024-04-13
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Armzalig

Woorden als armzalig en rampzalig maken wel een wat vreemde indruk. Bij het eerste zou men nog kunnen denken aan: zalig zijn de armen van geest, maar wat moeten we dan met het tweede aan? Wanneer een ramp geschiedt, pleegt men zich toch niet zalig te gevoelen. Wij zullen bij de verklaring van beide woorden moeten uitgaan van een samenvoeging: twee...

2024-04-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Armzalig

adj. & adv., earmhertich, skiterich, nearzich.

2024-04-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Armzalig

bn. bw. (-er, -st), 1. (veroud.) rampspoedig, zeer ongelukkig ; — 2. armoedigd, pover : er armzalig uitzien ; een armzalig vertrek ; — 3. nietig, gering : een armzalig traktement; — nietszeggend, onbetekenend: armzalige uitvluchten ; de armzalige inhoud van dat boek ; 4. zeer dom : armzalige f...

2024-04-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

armzalig

bn., bw. (1 van personen: machteloos, gering; 2 van zaken: nietig; geen waarde hebbend; 3 armoedig, pover): 1. armzalige stervelingen; 2. een armzalig traktement; 3. armzalige meubeltjes.

2024-04-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

armzalig

(arm’za:ləch) bn. en bw. (-er. -st) [Ags. sael, omstandigheid] 1. machteloos, gering: -e sterveling! 2. zonder waarde: zijn penningen. 3. zeer dom: -e fouten. 4. in treurige toestand: een vertrek; er uitzien. Syn. ellendig, kommervol.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-13
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Armzalig

nog niet in 't mnl.; niet een samenstelling van arm en -zalig, maar een samenstellende afleiding van arm en zaal door den uitgang ig, waarin het woord zaal een oudgermaansch woord is, met de bet. tijd, omstandigheid, gelegenheid, ook gunstige tijd en geluk; de oorspr. bet. was ellendig, rampspoedig. Later verzwakte de bet. en nu heeft het die...