Wat is de betekenis van Armband roode-kruis?

1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Armband roode-kruis

Armband roode-kruis - een armband van witte stof, waarop een rood kruis is aangebracht en die om den linker bovenarm moet worden gedragen. Recht tot dragen daarvan hebben het geheele personeel van den geneeskundigen dienst en de aalmoezeniers en veldpredikers. Het dragen van dezen armband geeft den drager recht op bescherming volgens het Tractaat v...

Lees verder