2019-08-23

Arkzoekers

Arkzoekers zijn doorgaans evangelische christenen die het verhaal over de ark van Noah zoals verteld in het boek Genesis van het Oude Testament, voor waar aannemen. In het zesde hoofdstuk gaat het over de zondvloed. Volgens de berekening van James Ussher zou die heb­ben plaatsgevonden in 2348 v.o.t. God gaf Noah de opdracht om een boot te maken die driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog moest zijn. Daarin moest hij van alle levende wezens één paar opnemen, telkens een mannetj...

Lees verder