Wat is de betekenis van Arkel (plaats)?

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Arkel (plaats)

Arkel (plaats) - gemeente in de prov. Z.H. aan de Linge ten N. van Gorkum. 1.139 inw. (1930), waarvan 871/2% Ned. Herv., 5% Geref. Opp. 516 ha, rivierklei, als weiland gebruikt. Eenige industrie, o.a. van betonmaterialen. A. ligt aan den spoorweg Dordrecht— Geldermalsen—Nijmegen. Ten N. het buurtschap Arkelsche Dam.

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Arkel (plaats)

(’arkəl) [ark, woud + lo, bos, tautologie] gemeente in Zuidholland, 817 ha, 1228 inw. Landbouw, veeteelt.