Wat is de betekenis van Aristoteles?

2020
2022-10-01
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Aristoteles

Van Gri. aristos 'de beste' en telos 'voleinding, vervulling'. Het is de naam van de bekende Griekse wijsgeer (384-322 voor Christus).

2017
2022-10-01
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Aristoteles

Aristoteles - Grieks filosoof en natuurvorser (384-322 v.C.), bijgenaamd de ‘Stagiriet’, omdat hij afkomstig was van Stagira in Thrakië. Hij was de zoon van Nikomachos, lijfarts van de Makedonische koning Amintas II, vader van Philippos II. In 367 kwam Aristoteles naar Athene en volgde er twintig jaar lang de lessen van Plato in zijn Academie, waar...

Lees verder
2017
2022-10-01
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Aristoteles

Aristoteles (ca.384-322 v.Chr.) Veelzijdige Griekse filosoof, leerling van Plato. De eerste filosoof die de beoefening van de wijsbegeerte op wetenschappelijk niveau bracht. In tegenstelling tot Plato had hij wel aandacht voor de waarneembare werkelijkheid als bron van kennis. Zijn methode legde de nadruk op analyse, logica en methodologie. Aristot...

Lees verder
2013
2022-10-01
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Aristoteles

Aristoteles (384-322 voor Christus) was een Griekse filosoof. Hij was de voornaamste leerling van Plato en verdiepte zich in het 'zijn'; hij probeerde logische orde te scheppen in de chaos van het bestaan. Aristoteles werd geboren in Noord-Griekenland. Hij ging op zijn 17e naar de Academie van Plato om daar te studeren. Na twintig jaar verbonden te...

Lees verder
1992
2022-10-01
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Aristoteles

384-322 v. Chr. Leerling van Plato , bereisde na diens dood het gebied rond de Aegeïsche zee (hij was in die tijd leraar van Alexander de Grote), en stichtte vervolgens het Lyceum in Athene (335, vanwege Aristoteles’ gewoonte om al rondwandelend (peripatein) te doceren vaak de ‘Peripatetische school’ genoemd). Zijn belangstelling was encyclopedisch...

Lees verder
1985
2022-10-01
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman

Aristoteles

(384-322 v.C.) Zeer invloedrijk Grieks filosoof, leerling van Plato, opvoeder van Alexander de Grote. Hij stichtte in 335 v.C. de peripatetische school in Athene, maar moest Athene in 323 v.C. verlaten. De door hem ontwikkelde logica heeft meer dan tweeduizend jaar het denken beheerst. Hij beschrijft de werkelijkheid m.b.v. tien categorieën, o...

Lees verder
1974
2022-10-01
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

Aristoteles

(384 322 v. Chr.), Griekse wijsgeer en natuuronderzoeker. Individuen vergaan, soorten zijn onveranderlijk en eeuwig. Verwerpt de mogelijkheid dat er nieuwe soorten konden ontstaan. Aanhanger van abiogenesis. Meer dan 500 dieren beschreven. Had al een juist inzicht over dominerende en recessieve factoren, ➝entelechie.

Lees verder
1964
2022-10-01
voornamen

Voornamenboek

Aristoteles

m Van Gri. aristos 'de beste’ en telos 'voleinding, vervulling'. Naam van de bekende Gri. wijsgeer (384-322 v. Chr.).

Lees verder
1954
2022-10-01
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Aristoteles

een der grootste Griekse wijsgeren uit de oudheid (384-322 vóór Christus), die ook op dierkundig, fysiologisch en psychologisch gebied belangrijke vondsten deed.

1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aristoteles

Gr. Aristote'Ies, geboren te Stagi'ra op Chalci'dice (vand. ,,de Stagiriet”), de meest beroemde wijsgeer der Oudheid en universeel geleerde (384—322), leerling van Plato en leermeester van Alexander de Grote die hem altijd begunstigde; na diens dood echter moest hij uitwijken uit Athene en stierf in Chaleis. In de...

Lees verder
1949
2022-10-01
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Ăristŏtĕlēs

is en i, acc. em en en, m. beroemd philosoof uit Stagira, leerling van Plato, stichter der Peripatetische school, ook leermeester van Alexander de Grote. Daarv. Arislŏlĕlēus of -īus, Aristotelisch.

Lees verder
1949
2022-10-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Aristoteles

(384-322 v.C.), Gr. filosoof uit Stagira, stichter van de Peripatetische school; A. vatte de filosofie (Socrates, Plato) en de wetenschap van zijn tijd logisch en methodisch samen. In 323 wegens „goddeloosheid” aangeklaagd, was hij genoodzaakt Athene te verlaten. Volgens A.’s metafysica zijn „stof” en „vorm&rdquo...

Lees verder
1947
2022-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Aristoteles

is een der grootste en invloedrijkste wijsgeren der Oudheid, ook wel de Stagiriet genoemd (Stagira 384 v. Chr. - Chalcis, Euboea 322 v. Chr.).LEVEN Hij was de zoon van Nicomachus, den lijfarts van den Macedonischen koning Amyntas II, die natuur- en geneeskundige werken schreef. Aristoteles begaf zich, 17 jaar oud, naar Athene om Plato* te horen. E...

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Aristoteles

wijsgeer, 384-322 v. C., leerling van Plato en leermeester van Alexander d. Gr.; zie scholastiek.

Lees verder
1933
2022-10-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Aristoteles

(384/322), Grieksch wijsgeer, leerl. v. Plato, onderwijzer v. Alexander den Groote, kenner der natuurwetenschappen. „Vader der Logica”. Gaf zijn leerlingen dikwijls les, wandelende o/d zuilengangen v/h d/h gestichte Lyceum te Athene; vandaar „Peripatetici”.

Lees verder
1933
2022-10-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aristoteles

Aristoteles - Gr. wijsgeer en natuurgeleerde, leerling van Plato, man van breede en onbevangen kennis van de empirische wereld, klaar en scherp abstractievermogen, gestrengheid van denken en rijpheid van oordeel; beheerscht geheel de wetenschap van zijn tijd en brengt ze met zijn wijsbegeerte tot een gesloten stelsel bijeen, dat alle gebeuren uit d...

Lees verder
1932
2022-10-01
Muziek

Muziek lexicon

Aristoteles

leefde van 384 tot 322 voor Chr., groot Grieksch wijsgeer, leerling van Plato. Heeft betrekkelijk weinig over muziek geschreven, maar wat er tot ons is gekomen is van groote beteekenis voor de kennis van de oudGrieksche toonkunst. Aristoteles kende aan de muziek een rol toe als opvoedingsmiddel, maar aanvaardde haar ook als ontspanningsmiddel, waar...

Lees verder
1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Aristoteles

(aris’to:təles) Grieks wijsgeer, ° 384 v. K. te Stagira (de Stagiriet), leerling van Platoon, leermeester van Alexander, stichter der peripatetische school te Athene, in het Lyceum, waar hij ’s morgens zuiver-wetenschappelijke, ’s avonds populaire voordrachten hield; werd van goddeloosheid aangeklaagd en week uit naar Euboia,...

Lees verder
1928
2022-10-01
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Aristoteles

Een beroemd geleerde en wijsgeer uit het oude Griekenland. In 384 v. Chr. werd hij in Thracië geboren; hij was twintig jaar lang een leerling van den even beroemden filosoof Plato. Later kwam hij aan het Macedonische hof, waar hij de opvoeding van den jongen Alexander den Groten op zich nam.Te Athene stichtte hij een lyceum (plaats waar de fil...

Lees verder
1926
2022-10-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aristoteles

is de grootste leerling van Plato en gaat in beteekenis boven zijn meester uit. Geboren in 384 v. C. als zoon van een arts in Stagira (vandaar wordt hij menigmaal de Stagiriet genoemd) kwam hij op achttienjarigen leeftijd in de school van Plato te Athene en hield zich daar vooral bezig met dialectiek en rhetorica. Spoedig nam hij een plaats in onde...

Lees verder