Wat is de betekenis van Argument list?

1985
2023-02-07
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Argument list

Lijst met argumenten Een tussen haakjes geplaatste lijst met één of meer argumenten, van elkaar gescheiden door komma’s, die volgt op een ingangsnaamconstante, een ingangsnaamvariabele, een algemene naam of een ingebouwde functienaam. Deze lijst wordt aan de parameters van het ingangspunt doorgegeven (PL/I).