Wat is de betekenis van Argos?

2024-06-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-16
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Argos

Argos - Stad in het zuidelijke deel van de vlakte van Argolis, koninkrijk van Diomedes, die in de Ilias het leiderschap van Agamemnoon erkende. Na de inval van de Doriërs kwam Argos toe aan Temenos, de oudste van de Herakliden, en werd de hoofdstad van de streek, die ze veroverd hadden, o.a. met Mykene, Tiryns, Nauplia. Van hieruit veroverd...

2024-06-16
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Argos

Hoofdstad van Argolis, zie Griekenland – geometrische tijdvak; zie Griekenland – vroege tijd.

2024-06-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Argos

bij Rom. stad en landschap (dit ook Argolis genoemd) in de Peloponnesus, vanwaar ook de gezamenlijke Grieken Argeeërs (Argivi) genoemd worden, omdat hun aanvoerder Agamemnon koning van Mycene in Argos was. Hera was in Argos als landgodin inheems.

2024-06-16
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Argŏs

n. en (vooral in de casus obliqui) Argi, ōrum, m. een landschap in de Peloponnesus met gelijknamige hoofdstad. Daarv. 1. Argēus, uit A., Argivisch, poët. = Grieks in ’t alg. 2. Argīvus, uit A., Argivisch, poët. = Grieks in ’t alg. ; plur. subst., Argīvi, ōrum, m., en (poët.) um, m., de Argiven, poët. in ’t a...

2024-06-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Argos

(thans Planitza), stad in Peloponnesus (Gr.), 12.000 inw. Oude hoofdstad van Argolis, tot 8e eeuw v.C. belangrijkste Gr. staat; voerde voortdurend strijd met Sparta; was in Peloponn. oorlog (431-404 v.C.) bondgenote van Athene. In 418 v.C. door Sparta overwonnen; speelt daarna geen grote rol meer. Bij Nederl. opgravingen door C. W. Vollgraff zijn s...

2024-06-16
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

Argos

m. Argus; zeer lastig bewaker; argusfazant, argusvogel.

2024-06-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Argos

de hoofdplaats van Argolis*, is tegenwoordig een stad van ± 12 000 inw., met landbouw en industrie als hoofdmiddel van bestaan, en is bovendien garnizoensstad. In de Oudheid was Argos een der meest beroemde steden. De Achaeërs* bouwden er (evenals op andere plaatsen van Argolis) een paleisburcht boven op de heuvel Larissa, waarvan de sp...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Argos

stad i/d Grieksche prov. Argolis; 9000 inw.; i/d Oudheid tempels v. Zeus en Athene, vereering v. Hera, de moeder der góden.