Wat is de betekenis van Arglistig — bedrlegelijk — geslepen — listig — loos — slim — sluw?

1898
2021-12-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Arglistig — bedrlegelijk — geslepen — listig — loos — slim — sluw

worden gezegd van hem, die op eene behendige wijze meest ten nadeel van anderen zijn doel tracht te bereiken. Bedriegelijk is het algemeene begrip; listig is degene, die van zijn ervaring en kennis partij weet te trekken om door goed gekozen middelen zijn doel langs slinksche wegen te bereiken. De listige beoogt niet altijd kwaad en is in zoover...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten