Wat is de betekenis van Aren lezen?

2024-05-20
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Aren lezen

Naar de Mozaïsche wet (Lev. 19 : 9) mochten de hoeken van het land door den eigenaar niet worden afgemaaid, maar moesten voor de armen blijven. Ook mochten de eigenaars de op het veld overblijvende aren niet opzamelen, want het nalezen bleef voor de armen ; zelfs de schooven, die door onachtzaamheid waren blijven liggen, behoorden hun; de eige...