Wat is de betekenis van Architectuur-schilderkunst?

1947
2023-02-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Architectuur-schilderkunst

is de schilderkunst, die het uit- of inwendige van gebouwen of van gedeelten van gebouwen tot onderwerp heeft. Zij kan daarbij uitgaan van de waargenomen werkelijkheid, dus van bestaande gebouwen; zij kan echter ook een fantasie-architectuur uitbeelden. Strikt genomen zal men onder architectuur-schilderkunst alleen die schilderkunst verstaan, die g...

Lees verder
1870
2023-02-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Architectuur-schilderkunst

Architectuur-schilderkunst is die afdeeling der schilderkunst, waarin kunstge­wrochten van architectonischen aard zijn opgenomen. Deze kunst is reeds oud, want men vindt ze reeds op Egyptische gebouwen en gedenkteekenen, op de muurschilderingen te Pompeji en Herculaneum en op Grieksche vazen. Zij verkreeg echter meer zelfstandig­heid in de 1...

Lees verder