Wat is de betekenis van Archiefwezen?

1976
2020-10-31
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ARCHIEFWEZEN

Het toezicht op en het bewaren van archieven van de overheid is thans geregeld volgens de Archiefwet van 1962. Deze onderscheidt rijksarchiefbewaarplaatsen (voor rijksarchieven en die van de provincie van 50 jaar en ouder) en gemeentelijke archiefbewaarplaatsen. Kleinere gemeenten kunnen de zorg voor archieven opdragen aan een gemeenschappelijke st...

Lees verder
1958
2020-10-31
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ARCHIEFWEZEN

Volgens de gangbare definitie is een archief: het geheel der geschrevene, getekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen bij of opgemaakt door enig bestuur of een zijner ambtenaren, voor zover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of die ambtenaar te blijven berusten. I. In de publiekrechtelijke sector vindt men in Frl.: a. RIJ...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Archiefwezen

Archiefwezen - o., verzamelnaam voor alles wat betrekking heeft op de wetenschap en de organisatie van archieven. De oude culturen in het Nabije Oosten (KleinAzië, Mesopotamië en Egypte) kenden een hoog ontwikkelde administratieve organisatie en een gecentraliseerde bureaucratie. Deze gingen gepaard met een goed georganiseerd archiefwezen. In Babyl...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten