Wat is de betekenis van Archiefbescheiden?

2020
2020-10-31
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

archiefbescheiden

archiefbescheiden - Zelfstandignaamwoord 1. gearchiveerde documenten, waarvan het archiveren door de overheid bij wet is geregeld De archiefbescheiden werden overgebracht naar het algemeen rijksarchief. Woordherkomst samenstelling van archief en bescheiden Synoniemen archi...

Lees verder
1983
2020-10-31
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Archiefbescheiden

Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die bescheiden die ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar taken. Vgl. N.A.T. nr. 1: Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn bescheiden...

Lees verder
1900
2020-10-31
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

archiefbescheiden

Alle informatie door overheidsorganen ontvangen of opgemaakt welke gebruikt is bij de uitvoering van bedrijfsprocessen en bestemd is daaronder te berusten;

Gerelateerde zoekopdrachten