2019-12-08

Arbodienst

Arbodienst is een instelling die activiteiten verricht op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers zoals genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), bijvoorbeeld ter controle en begeleiding van zieke werknemers. Binnen een arbodienst zijn deskundigen werkzaam op gebied van de (bedrijfs-)gezondheidszorg, arbeidshygiëne, veiligheid en casemanagement. De werkgever kan er vanaf 1 juli 2005 ook voor kiezen om de arbodienstverlening in eigen beheer te nemen of bij een ve...

2019-12-08

Arbodienst

Instelling die activiteiten verricht op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers zoals genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Toelichting Binnen een arbodienst zijn deskundigen werkzaam op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, de arbeidshygiëne, de veiligheidskunde en de arbeids- en organisatiekunde. Zo'n dienst kan zelfstandig georganiseerd zijn (externe arbodienst), of onderdeel van het bedrijf (interne arbodienst).

2019-12-08

arbodienst

arbodienst - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid Een goede arbodienst is belangrijk voor een gezond werkmilieu. Woordherkomst samenstelling van arbo en dienst