2019-10-21

Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde. Toelichting De beloning voor arbeid is de loonsom van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Zie ook: Inkomen uit arbeid (NR)

2019-10-21

Arbeidsinkomensquote

De verhouding tussen de loonsom van bedrijven en het toegerekend loon van zelfstandigen enerzijds en de netto toegevoegde waarde van bedrijven anderzijds.

2019-10-21

arbeidsinkomensquote

arbeidsinkomensquote - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het deel (of het percentage) van het nationaal inkomen dat dient als beloning voor de verschaffing van de productiefactor arbeid Woordherkomst samenstelling van arbeidsinkomen en quote met het invoegsel -s-

2019-10-21

Arbeidsinkomensquote

Arbeidsinkomensquote - v./m. (-n), een macroeconomisch kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het gemiddeld inkomen van de afhankelijke beroepsbevolking enerzijds en het gemiddeld inkomen van de totale beroepsbevolking anderzijds. Zij wordt wel gehanteerd als maatstaf voor de mate van inkomensnivellering. De arbeidsinkomensquote vertoont in Nederland een voortdurende stijging; 1960: 69,6, 1965: 75,6, 1973: 79,7.