2019-11-16

Arbeidsduurverkorting (ADV)

De verkorting van de arbeidsduur op week- of jaarbasis op grond van arbeidsduurverkortingsregelingen. Zie ook: ADV-dagen

2019-11-16

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Arbeidsduurverkorting is het resultaat van bij de wet of CAO geregelde arbeidstijdverkorting. Dit betekent, dat een arbeidstijdverkorting per week of per dag van invloed is op de arbeidsduur. Arbeidsduurverkorting betreft de totale tijd die de arbeider gedurende zijn arbeidzame leven aan de uitvoering van de bedongen arbeid besteedt.