2019-11-21

Arbeid adelt

Arbeid adelt - oudste vereeniging, die het uitgangspunt is voor de neutrale vrouwenbeweging; opgericht in 1870 door Betsy Perk; met het doel onbemiddelde vrouwen uit den goeden stand in de gelegenheid te stellen door handenarbeid haar brood te laten verdienen. De vereeniging is over het heele land verbreid en heeft plaatselijke onderafdeelingen. Fé Haye.