Wat is de betekenis van Arbeid?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

arbeid

arbeid - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) energie die door een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een voorwerp Arbeid is kracht x weg 2. (economie) de primaire productiefactor De bewindsman zei toen te vrezen dat in de toekomst voor veel mensen...

Lees verder
2018
2021-12-05
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Arbeid

De tijd en inspanning die mensen besteden aan de productie van goederen en diensten.

2018
2021-12-05
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Arbeid

Arbeid is de inzet van menselijke capaciteit voor het produceren van goederen en diensten, zoals gedefinieerd in de Nationale rekeningen van het CBS. Toelichting De arbeid kan ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van anderen ingezet worden, en al dan niet via de markt plaatsvinden.

2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

arbeid

arbeid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-beid 1. wat je doet om geld te verdienen ♢ we moeten eens aan de arbeid 1. het schuim van de handel is beter dan de room van de arbeid (TB) [met de hand...

Lees verder
2017
2021-12-05
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Arbeid

Arbeid -in arbeid zijn (gezegd van zwangere vrouwen): regelmatige weeën hebben. Van Eng. in labour.

2014
2021-12-05
Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Arbeid

Arbeid is de inzet van menselijke capaciteit voor het produceren van goederen en diensten, zoals gedefinieerd in de Nationale rekeningen van het CBS.

2008
2021-12-05
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

arbeid

Het werken en denken van mensen bij de productie.

2008
2021-12-05
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

arbeid

Het werken en denken van mensen bij de productie.

1997
2021-12-05
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

arbeid

Alle bezigheden die nut opleveren voor degene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de samenleving als geheel.

1990
2021-12-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

arbeid

arbeid - Menselijke activiteit die de goederen voortbrengt of de diensten verzorgt die in een economie worden gevraagd. Gebruik ‘arbeiders’ voor de mensen die arbeid verrichten.

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Arbeid

noemt men in de natuurkunde en de techniek het produkt van de kracht die op een lichaam werkt, en de weg die het lichaam onder invloed van de kracht aflegt in de richting van de kracht. Arbeid = kracht x weg. De eenheid van kracht is de newton, de eenheid van arbeid de newtonmeter (Nm) of joule. Andere eenheden van arbeid zijn de w...

Lees verder
1980
2021-12-05
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Arbeid

Van oudsher heeft het woord arbeid twee betekenissen gehad. Men verstond er vroeger vooral onder: de pijn, de kwelling die iemand werd aangedaan, de nood waarin hij verkeerde. In het bijzonder werd arbeid gebezigd voor: barensnood en in het Middelnederlands kwam het dikwijls voor in combinatie met woorden als: rouw, pijn, leed. Het is vooral aan Lu...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Arbeid

m. (g.mv.), 1. moeite, inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets te verrichten, te verkrijgen, of tot stand te brengen; leven zonder arbeid is geen leven; de boer oogst de vruchten van zijn weinig arbeid voor veel loon; kunst wordt door arbeid verkregen; verloren arbeid, vergeefse arbeid; de arbeid hervatten, voltooien; aan de...

Lees verder
1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ARBEID

is een taak, welke door God aan de mens werd opgedragen, toen Hij „hem in de tuin van Eden plaatste om die te bewerken en te bewaken" (Gen. 2 : 15). Hieruit blijkt reeds, dat arbeid uit zich geen straf is, hij werd dat eerst na de zondeval, want dan pas spreekt God van „zwoegen” en van „in het zweet uws aanschijns zult...

Lees verder
1954
2021-12-05
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Arbeid

sinds de sociale wetgeving zich in onze beschaving heeft ontwikkeld (zie Arbeidswet, Invaliditeitswet, Ongevallenwet, Ziektewet) is er een nog steeds groeiende aandacht voor de invloed van de arbeid (voorwaarden, omstandigheden, prestaties) op gezondheid en ziekte — en omgekeerd!

1954
2021-12-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Arbeid

1. A. in econ. zin is het verrichten door de mens van inspanning, welke gericht is op een econ. doel, dus in het algemeen op vergroting van welvaart. Zonder a. is geen voortbrenging mogelijk; natuur, a. en kapitaal moeten daarvoor samenwerken. A. kan rechtstreeks gericht zijn op de bevrediging van de behoefte van degene, die de a. verricht. Oorspro...

Lees verder
1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Arbeid

s., arbeid, wurk (it); lichte —, be(u)zichheit, oanslach; zware —, bodderij, leabrekkend wurk; volwaardige verrichten, foar it folle wurk stean, yn, by it wurk stean.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Arbeid

m., g. mv., 1. moeite, inspanning van lichamelijke (of geestelijke) krachten om iets te verrichten, tot stand te brengen : leven zonder arbeid is geen leven ; de boer oogst de vruchten van zijn arbeid ; de arbeid op het veld, in de veenderijen ; weinig arbeid voor veel loon ; kunst wordt door arbeid verkregen ; &m...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Arbeid

(1) (economisch), bezigheid van de mens met een economisch doel, kan geschieden als ondernemer*, in een vrij beroep of in loondienst ; (2) (natuurk.), datgene wat nodig is om een weerstand te overwinnen. De arbeid is dan evenredig met de verplaatsing en met de gebruikte kracht. De eenheid van arbeid is de erg, 107 erg = 1 Joule = 1 voltampèr...

Lees verder
1940
2021-12-05
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Arbeid

Op bevrediging van een persoonlijke of maatschappelijke behoefte gerichte inspanning (in tegenstelling tot spel en sport, welke als inspanning op zich zelf een behoefte bevredigen). De A. is de eenige waardescheppende factor der behoeftenbevrediging, welke de aanwezige natuurstof (grondstof) nieuwe nuttige eigenschappen verleent en de natuurkrachte...

Lees verder