Wat is de betekenis van Arabische gom?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Arabische gom

Arabische gom - Frase 1. (voeding) een harsachtige gom gewonnen van de bomen van het geslacht Acacia, die werd gebruikt als lijm en onder E414 als verdikkingsmiddel in de voedselindustrie

Lees verder
2002
2022-07-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Arabische gom

Arabische gom is een materiaal dat voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, bijv. bindmiddel, lijmen (1); het wordt uit het hout (1) van levende acaciabomen getapt; is als vaste stof in de handel verkrijgbaar en in water oplosbaar, maar bederft vlug.

1990
2022-07-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Arabische gom

Arabische gom - Wateroplosbare gom die wordt afgegeven door bepaalde soorten van de acacia. Wordt gebruikt voor inkten, verven, hechtmiddelen, farmaceutische middelen, zoetigheden en andere producten.

1981
2022-07-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Arabische gom

zie rubberboom.

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Arabische gom

handelsnaam voor verschillende gomsoorten, die alle gewonnen worden uit Acacia-soorten. De gomvorming heeft plaats tegen het begin van de droge tijd, als er in de bast spleten ontstaan door de sterke uitdroging. De gom komt dan in druppels uit de wond te voorschijn; deze druppels worden een tijdlang groter.Na 1-2 maanden is de massa voldoende verha...

Lees verder
1954
2022-07-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Arabische gom

gumma arabica, mudlago acaciae, gestold sap uit stengels en bladeren van Afrikaanse acaciasoorten, in gezuiverde vorm in de bacteriologie in gebruik voor de bereiding van voedingsbodems; in de farmacologie veel gebruikt als vehiculum.

1954
2022-07-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Arabische gom

Kleefstof, gewonnen uit verschillende Afr. soorten van Acacia, voorn. A. senegal WlLLD..

1937
2022-07-06
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Arabische gom

Een gomsoort, die verkregen wordt uit een soort acacia, welke in Arabië en aan den Nijl groeit. Reeds in de oudheid was Arabische gom bekend en werd het in verf en inkt gebruikt. Thans maakt men er oplossingen van geneesmiddelen dikker mee, men gebruikt het om fijne kant te stijven, katoen verf dikker te maken, copieerinkt kleverig te houden,...

Lees verder
1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Arabische gom

Arabische gom - (gummi arabicum), ingedroogd melksap van vele acacia-soorten (vnl. A. Senegal of Verek). Arabisch beteekent, dat deze gom (althans vroeger) langs handelswegen uit Arabië werd ingevoerd. A.g. komt als druppels te voorschijn uit de spleten in den bast, die zich in het begin van het droge jaargetijde vormen; in sommige streken brengt m...

Lees verder
1929
2022-07-06
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Arabische gom

dient bij de bereiding van medicamenten om moeilijk oplosbare of scherpe stoffen te omhullen. Met tragacanth en suiker maakt men er gompoeder (pulvis gummosus) van.

1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Arabische gom

Arabische gom - (Gummi arabicum), handelsnaam voor verschillende gomsoorten, die alle gewonnen worden uit Acacia-soorten. Men onderscheidt Nijlgom en Senegalgom. Beide komen in hoofdzaak van Acacia Senegal (= A. Verek). Dit is een ongeveer 6 M. hooge boom, met dorens en gevinde bladeren, welke echter in den drogen tijd alle ontbreken. De bleekgele...

Lees verder