Wat is de betekenis van Arabische woestijn?

2024-04-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Arabische woestijn

in Egypte, tussen Nijl en Rode Zee. Zeer bergachtig; door nomaden bewoond.

2024-04-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Arabische woestijn

is de naam van het Oostsaharische gebied tussen het Nijldal en de westkust van de Rode Zee. Dit gebied vormt een hoogvlakte, die van de Nijl af in oostelijke richting oprijst, totdat zij op 30-40 km van de Rode Zeekust haar grootste hoogte bereikt (gemiddelde hoogte 500-1000 m), De Rode Zee-zijde breekt vrij steil af. Grote hoogte bereiken de Djebe...

2024-04-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Arabische woestijn

Arabische woestijn - woestijn in Egypte, tusschen den Nijl en de Roode Zee gelegen; zeer bergachtig, ruim 2 000 m hoog, met steile kustwanden; door talrijke wadi’s verbrokkeld. Petroleum en phosphaten; porphier- en granietgesteenten, merkwaardige bouwsteengroeven. Door nomaden bewoond, die van veeteelt leven, vnl. van schapen. zie Egypte, zie Sahar...

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Arabische Woestijn

(a’ra:bisə) v. woestijn in Arabië en de voortzetting daarvan in Egypte.

2024-04-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Arabische woestijn

Arabische woestijn - landstreek in Midden- en Opper-Egypte, tusschen Roode Zee en Nijl. Parallel met de kust loopt hier een hoog gebergte (tot 2000M.) van graniet, dioriet, porphier en dergelijke gesteenten, waaraan zich Oostelijk en Westelijk Kubische zandsteen en eindelijk kalksteen aansluit. Aan de kust liggen enkele onbeduidende havenplaatsen,...