Wat is de betekenis van aquarium?

2020
2021-05-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

aquarium

Het begrip aquarium heeft 2 verschillende betekenissen: 1) visbak. glazen bak die gevuld kan worden met water, zodat er waterplanten, vissen en andere waterdieren in gehouden kunnen worden. 2) gebouw in dierentuin. gebouw met grote aquaria in een dierentuin of natuurmuseum.

Lees verder
2020
2021-05-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Aquarium

1. (1950+) (Amsterdam) het voormalige GAK-gebouw aan het Bos en Lommer-plein: een in groen glas opgetrokken gebouw. • Waar de Goudkust is, weet u natuurlijk. Met Jeruzalem zult u ook, geen moeite hebben. En als het gemeentebestuur een nieuwe wijk straatnamen geeft ontleend aan de fruitcultuur dan wordt dat natuurlijk het Tuttifruttidorp. En ee...

Lees verder
2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aquarium

aquarium - Zelfstandignaamwoord 1. een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt met de bedoeling vissen, lagere dieren en/of planten te verzorgen, te tonen en/of te kweken. Neem gerust een kijkje naar mijn aquarium vol goudvissen. Artis is b...

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aquarium

aquarium - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-kwa-ri-um 1. glazen bak met water waarin waterdieren leven ♢ in zijn aquarium zwemmen tropische vissen Zelfstandig naamwoord: a-kwa-ri-um het aquarium ...

Lees verder
2017
2021-05-08
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Aquarium

Aquarium - (Vlaams) spottende benaming voor het Leuvense studentenrestaurant Alma II. De studenten voelden zich tijdens het eten begluurd door de glazen wanden. Met de verbouwing van 1985 kwam hieraan een einde. In Nederland, meer bepaald te Tilburg, de bijnaam voor het gebouwtje op het Moller-instituut.

1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Aquarium

vissenverblijf; glazen bak met waterdieren en planten

1974
2021-05-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

aquarium

(L., = drinkplaats voor vee), glazen bak of ijzeren frame met ruiten voor het houden van waterdieren.

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Aquarium

Aquarium - [Lat., drinkplaats], o. (-s, -ria), met water gevulde ruimte die van één of meer glazen wanden is voorzien en waarin waterorganismen worden gehouden en geobserveerd. Gewoonlijk is een aquarium een geheel glazen bak, of een van glazen wanden voorzien metalen frame, waarvan bij voorkeur de hoogte niet meer bedraagt dan de breedte, en de le...

Lees verder
1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Aquarium

o., glazen bak of kom voor vissen of waterplanten; bewaarplaats van water in een apotheek.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aquarium

(Lat.), o. (-s, ...ria), glazen bak met water waarin men levende waterdieren en waterplanten houdt en kweekt; gebouw met aquaria in een dierentuin.

1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aquarium

(1), glazen bak met water om vissen en planten levend te bewaren. Voor tropische vissen verwarmd. (Tegenstelling Terrarium*); (2) gebouw (in Dierentuin bijv.) met verschillende grote aquaria, voor kleine en grote inlandse en uitheemse vissen. Een van de beroemdste van Europa is het A. te Monaco*.

Lees verder
1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aquarium

Aquarium - ( Lat. aqua = water) (zie platen) is in het eenvoudigste geval een glazen, met water gevulde bak of kom, waarin waterdieren (vooral goudvisschen) levend kunnen worden bewaard. Vooral sedert de vorige eeuw heeft het a. zulk een ontwikkeling gekregen, dat de waarnemer niet alleen het leven en bewegen van een enkele diersoort maar a.h.w. ee...

Lees verder
1928
2021-05-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Aquarium

Ons aquarium: wel een onderwerp, dat de moeite waard is om er wat meer plaatsruimte aan te wijden! Want er bestaat haast geen liefhebberij, die, mits met wat zorg en toewijding en vooral wat „verstand” beoefend, voor jongens en meisjes zoveel genot en zoveel leerzaams oplevert! Kun je je een mooier en interessanter schouwspel denken dan...

Lees verder
1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aquarium

Aquarium - in het algemeen: elke inrichting om waterdieren of planten levend te bewaren. De eischen van een a. wisselen overeenkomstig den aard van de organismen, waarvoor het bestemd is en zijn even verscheiden als de afmetingen. Hoewel men reeds bij schrijvers van voor twee eeuwen melding vindt gemaakt van visschen,die in bakken enz. in het leven...

Lees verder
1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AQUARIUM

o (-s, ...ria), glazen bak met water waarin men levende waterdieren en waterplanten bewaart.

1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aquarium

Aquarium is de naam van een glazen kom of bak, waarin zich levende waterplanten en waterdieren bevinden. Van ouds hebben de natuuronderzoekers zich beijverd, om in daartoe geschikte flesschen of bakken de ontwikkeling en het leven dier gewrochten gade te slaan, en de gewoonte, om er goudvisschen, watersalamanders enz. in te bewaren, is zóó oud, dat...

Lees verder
1864
2021-05-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

aquarium

aquarium - o. (aquaria), glazen bekken waarin visschen, schelpdieren, water en planten bewaard worden