Wat is de betekenis van aquarium?

2020
2022-07-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

aquarium

Het begrip aquarium heeft 2 verschillende betekenissen: 1) visbak. glazen bak die gevuld kan worden met water, zodat er waterplanten, vissen en andere waterdieren in gehouden kunnen worden. 2) gebouw in dierentuin. gebouw met grote aquaria in een dierentuin of natuurmuseum.

Lees verder
2020
2022-07-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Aquarium

1. (1960) (Amsterdam) het voormalige GAK-gebouw aan het Bos en Lommer-plein: een in groen glas opgetrokken gebouw. • Donderdag heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mr. dr. Ch. J. M. A. van Rooy, het nieuwe gebouw van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor aan het Bos en Lommerplein te Amsterdam, officieel geopend. Minis...

Lees verder
2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aquarium

aquarium - Zelfstandignaamwoord 1. een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt met de bedoeling vissen, lagere dieren en/of planten te verzorgen, te tonen en/of te kweken. Neem gerust een kijkje naar mijn aquarium vol goudvissen. Artis is b...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aquarium

aquarium - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-kwa-ri-um 1. glazen bak met water waarin waterdieren leven ♢ in zijn aquarium zwemmen tropische vissen Zelfstandig naamwoord: a-kwa-ri-um het aquarium ...

Lees verder
2017
2022-07-06
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Aquarium

Aquarium - (Vlaams) spottende benaming voor het Leuvense studentenrestaurant Alma II. De studenten voelden zich tijdens het eten begluurd door de glazen wanden. Met de verbouwing van 1985 kwam hieraan een einde. In Nederland, meer bepaald te Tilburg, de bijnaam voor het gebouwtje op het Moller-instituut.

1993
2022-07-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Aquarium

vissenverblijf; glazen bak met waterdieren en planten

1974
2022-07-06
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

aquarium

(L., = drinkplaats voor vee), glazen bak of ijzeren frame met ruiten voor het houden van waterdieren.

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Aquarium

[Lat., drinkplaats], o. (-s, -ria), met water gevulde ruimte die van één of meer glazen wanden is voorzien en waarin waterorganismen worden gehouden en geobserveerd. Gewoonlijk is een aquarium een geheel glazen bak, of een van glazen wanden voorzien metalen frame, waarvan bij voorkeur de hoogte niet meer bedraagt dan de breedte, en de...

Lees verder
1955
2022-07-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Aquarium

o., glazen bak of kom voor vissen of waterplanten; bewaarplaats van water in een apotheek.

1952
2022-07-06
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Aquarium

aquarium.

1951
2022-07-06
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Aquarium

aquarium.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aquarium

(Lat.), o. (-s, ...ria), glazen bak met water waarin men levende waterdieren en waterplanten houdt en kweekt; gebouw met aquaria in een dierentuin.

1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aquarium

(1), glazen bak met water om vissen en planten levend te bewaren. Voor tropische vissen verwarmd. (Tegenstelling Terrarium*); (2) gebouw (in Dierentuin bijv.) met verschillende grote aquaria, voor kleine en grote inlandse en uitheemse vissen. Een van de beroemdste van Europa is het A. te Monaco*.

Lees verder
1947
2022-07-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Aquarium

Dit woord werd pas in 1853 voor het eerst gebruikt, en wel door den Engelsman Ph. H. Gosse. Een afgesloten ruimte, met water gevuld, waarin men dieren en/of planten in het leven tracht te houden, noemde men te voren wel een „vivarium”, terwijl, als overgang naar het tegenwoordig gebruikelijke woord „aquarium” een enkele maal...

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aquarium

o. Ned. aquariums of aquariën; Lat. aquaria (Lat. glazen bak met water tot het levend bewaren van dieren, planten enz.; het gebouw, waarin waterdieren worden gehouden o. a. in Artis). (qu = kw).

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aquarium

Aquarium - ( Lat. aqua = water) (zie platen) is in het eenvoudigste geval een glazen, met water gevulde bak of kom, waarin waterdieren (vooral goudvisschen) levend kunnen worden bewaard. Vooral sedert de vorige eeuw heeft het a. zulk een ontwikkeling gekregen, dat de waarnemer niet alleen het leven en bewegen van een enkele diersoort maar a.h.w. ee...

Lees verder
1928
2022-07-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Aquarium

Ons aquarium: wel een onderwerp, dat de moeite waard is om er wat meer plaatsruimte aan te wijden! Want er bestaat haast geen liefhebberij, die, mits met wat zorg en toewijding en vooral wat „verstand” beoefend, voor jongens en meisjes zoveel genot en zoveel leerzaams oplevert! Kun je je een mooier en interessanter schouwspel denken dan...

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aquarium

Aquarium - in het algemeen: elke inrichting om waterdieren of planten levend te bewaren. De eischen van een a. wisselen overeenkomstig den aard van de organismen, waarvoor het bestemd is en zijn even verscheiden als de afmetingen. Hoewel men reeds bij schrijvers van voor twee eeuwen melding vindt gemaakt van visschen,die in bakken enz. in het leven...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AQUARIUM

o (-s, ...ria), glazen bak met water waarin men levende waterdieren en waterplanten bewaart.

1870
2022-07-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aquarium

Aquarium is de naam van een glazen kom of bak, waarin zich levende waterplanten en waterdieren bevinden. Van ouds hebben de natuuronderzoekers zich beijverd, om in daartoe geschikte flesschen of bakken de ontwikkeling en het leven dier gewrochten gade te slaan, en de gewoonte, om er goudvisschen, watersalamanders enz. in te bewaren, is zóó oud, dat...

Lees verder