Wat is de betekenis van Applicatie?

2019
2021-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

applicatie

applicatie - Zelfstandignaamwoord 1. toepassing. De applicatie van nieuwe technieken zorgde voor het oplossen van het probleem. 2. (informatica) een programma dat door een computer kan worden uitgevoerd Heb jij die nieuwe applicatie al geïnstalleerd?...

Lees verder
2018
2021-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

applicatie

applicatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ap-pli-kaat-sie 1. computerprogramma dat een bepaalde taak verricht ♢ met deze applicatie kun je op je iPad foto's bewerken 2. het aanbrengen of toedienen ...

Lees verder
2002
2021-06-25
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

applicatie

Applicatie is een techniek waarbij uitgeknipte vormen (zie vorm (1)) op een ondergrond worden bevestigd bijv. d.m.v. naaien of plakken.

2001
2021-06-25
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

applicatie

zie application.

1999
2021-06-25
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Applicatie

Applicatie - computerprogramma, zoals een tekstverwerker, rekenblad, database enz. Applicatie: Toepassingsprogramma. Computerterminologie. Van ASCII tot Z-Modem, 1992 De applicaties volgen daarbij de ‘look and feel’ van het platform waarop zij draaien. Software Magazine, januari/februari 1996 Wanneer u een bestand wilt bekijken of printen en u ve...

Lees verder
1994
2021-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Applicatie

[Lat. applicatio = het zich aansluiten] 1. aanwending, toepassing; oplegging van uitwendige geneesmiddelen; 2. toeleg, vlijt; 3. oplegwerk ter versiering; het aanleggen van een verband; het opbrengen van een verflaag door verfspuiten; 4. (comp.) toepassingsprogramma; programma dat is geschreven voor een bepaalde welomschreven taak ...

Lees verder
1993
2021-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Applicatie

toepassing; toewijding; versiering; toediening van uitwendige geneesmiddelen

1990
2021-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

applicatie

applicatie - Verwijst naar textielwerken die worden gemaakt door vormen of patronen in één materiaal toe te passen op een ander materiaal. De werken worden gewoonlijk verder versierd met borduurwerk dat dient om het ontwerp te fixeren en te verluchtigen. De term kan ook verwijzen naar één uitgeknipte versiering die bedoe...

Lees verder
1955
2021-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Applicatie

toepassing; inspanning, ijver; toediening van geneesmiddelen ; uitgeknipte figuren op stof aangebracht als versiering

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Applicatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s), 1. toediening van uitwendige geneesmiddelen ; ’t leggen van een verband ; 2. toepassing ; 3. toewijding, ijver ; 4. (concr). ornamentaal oplegwerk b.v. in het kunstnaaldwerk door uitgeknipte figuren op andere stof te naaien ; in houtwerk.

Lees verder
1939
2021-06-25
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Applicatie

(< Lat. applicatio; < applicare = tegen iets aanleggen of laten aansluiten). Aanpassing. Gebruikt in de vertaling van de termen (parabolische aanpassing), = (hyperbolische aanpassing) en (eliptische aanpassing) van de Griekse oppervlakterekening.Een vlakke figuur X wordt parabolisch aangepast aan een gegeven lijnstuk p, wanneer men een rechth...

Lees verder
1933
2021-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Applicatie

Applicatie - (handwerktechniek). Uitvoering: de a.-stof wordt, met de goede zijde naar onder, opgespannen, waarna ingestijfseld papier gelijkmatig tegen deze stof wordt gedrukt. Na het drogen wordt het patroon opgeteekend, uitgeknipt, overgebracht op de eveneens opgesp, grondstof, luchtig vastgehecht en omrand met ketting-, steel-, festonneersteek...

Lees verder
1898
2021-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

APPLICATIE

v. (-s). toediening van uitwendige geneesmiddelen; ‘t leggen van een verband; toepassing; ijver; ornamentaal oplegwerk (bv. in het kunstnaaldwerk) door uitgeknipte figuren op andere stof te naaien.

1864
2021-06-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

applicatie

applicatie - v. gmv. toepassing; oppassendheid; toediening van uitwendige geneesmiddelen; verband