Wat is de betekenis van Apotheker (militaire-)?

1916
2020-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Apotheker (militaire-)

Apotheker (militaire-) - Dezen bekleeden in het Nederl. leger bij indiensttreding den rang van len luitenant (mil. apoth. 2e kl.) en kunnen opklimmen tot luit.-kol. Zij dragen op den kraag behalve het distinctief bij hun rang behoorend, een zilveren Aesculaapstaf, omgeven door een lauwerkrans. Verder is hun uniform voorzien van zilveren uitmonsteri...

Lees verder