Wat is de betekenis van apezuur?

2020
2021-03-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

apezuur

heel erg; heel hard. heel erg; heel hard. In combinatie met het en verschillende, meest reflexieve, werkwoorden.

Lees verder
2019
2021-03-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

apezuur

apezuur - Zelfstandignaamwoord 1. (jongerentaal) heel erg in vaste verbinding met werken, schrikken, fietsen, trappen e.d. Ik heb me het apezuur gewerkt en nog heb ik een onvoldoende. Arja van Dijk (65) en Hans Hoveling (68) uit Utrecht. Arja: "Ik verzamel al de...

Lees verder
2004
2021-03-01
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

apezuur

In uitdrukkingen zoals ‘zich het apezuur werken’ (schrikken enzovoort) erg hard werken (schrikken) en ‘krijg het apezuur!’ loop heen; val dood! Volgens Stoett zou ‘apezuur’ gewoon ‘appelflauwte’ betekenen. De verwensing werd reeds in 1920 opgetekend. Sommigen menen er een eufemisme in te zien voor ‘apenlazarus’, maar het kan natuurlijk evengoed een...

Lees verder
1998
2021-03-01
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Apezuur

zich het apezuur lopen/werken/ zoeken enz., heel hard lopen, werken, zoeken enz. Apezuur dient ter intensivering. Wellicht ontstaan onder invloed van zich een aap schrikken en dus op te vatten als ‘zo schrikken, lachen enz. dat men het gezicht trekt van een aap’. Aanvankelijk in de ruwere taal van scholieren, maar teg. in veel ruimere kring verspre...

Lees verder
1997
2021-03-01
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

apezuur

De verwensing krijg het apezuur! is opgetekend door Inez van Eijk (1995: 135), maar komt niet in de Grote van Dale voor. Volgens Stoett (1943: nr. 104) betekent het letterlijk ‘val in een lichte bezwijming’. Het woord is net als appelflauwte een verbastering van apoplexia. De emotionele betekenis is ‘ik minach...

Lees verder
1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Apezuur

Apezuur - o., in de gemeenz. uitdrukking: zich het — lopen, werken, uitermate hard lopen, werken.