Wat is de betekenis van aperij?

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Aperij

Aperij - v. (-en), 1. kluchtige vertoning; rare handeling; 2. gekheid, beuzelpraat: het is alles kool en —.

Lees verder
1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aperij

v. (-en), 1. kluchtige vertoning, zotte handeling; 2. gekheid, mallepraat: ’t is alles kool en aperij; 3. blinde, domme navolging : ’t meeste wat wij doen is louter aperij.

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

APERIJ

v. (-en), kluchtige vertooning, zotte handeling; gekheid, mallepraat 7 is alles kool en aperij; — blinde, domme navolging 7 meeste wal wij doen is louter aperij.

Lees verder