2020-02-17

Apenrade

Apenrade, in het Deensch Aabenraa, is een ambt of district in het Hertogdom Sleeswijk met eene hoofdstad van denzelfden naam. Het ambt telt op 14 □ geogr. mijlen bijna 23.000 inwoners, en de stad, aan een boezem der Oostzee tusschen Flensburg en Hadersleben gelegen, heeft er ruim 5000. Er is eene drukke scheepvaart. Wij vinden de stad de eerste maal vermeld in het midden der 12de eeuw; zij werd toen door de Wenden verwoest. Later (1693) hield koning Knoet VI en zijn tegenstander...

2020-02-17

Apenrade

Apenrade - stad in het Pruisisch regeeringsgebied Sleeswijk, aan de Apenrader Föhrde, een 11 K.M, diep inloopende en 3 K.M. breede inham der Oostzee, en aan de spoorlijn Rothenkrug-Apenrade; 7800 inw.

2020-02-17

Apenrade

Apenrade - zie Aabenra.