2017-01-17

ANW

Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Als een partner overlijdt, heeft men mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Dit geldt als men vóór 1 januari 1950 geboren is, men minstens één ongehuwd kind jonger dan 18 jaar verzorgt of als men minstens 45 procent arbeidsongeschikt is. Deze uitkering vervalt als men 65 jaar wordt. Meer informatie over deze uitkering vindt men op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl.

2017-10-30

ANW

ANW - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Algemene Nabestaandenwet De ANW wordt nu in sommige landen geïntroduceerd. ANW - Zelfstandignaamwoord 1. (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Algemene Natuurwetenschappen Die leerlinge heeft ANW in haar pakket.

2016-12-31

ANW

Zie: Algemene nabestaandenwet

2013-12-10

ANW-uitkering

De ANW-uitkering is een uitkering voor de nabestaanden van een overleden kostwinner. Dit kunnen zowel de achterblijvende partner als de kinderen zijn. De Algemene nabestaandenwet is sinds 1 juli 1996 de opvolger van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Door deze wetswijziging is de groep die aanspraak kan maken op een uitkering ingeperkt, evenals de hoogte van de uitkering. Ook is de uitkering sindsdien inkomensafhankelijk. Aan de uitkering zijn verschillende voorwaarden verbonden.

2016-10-12

ANW-hiaatpensioen

Een ANW-hiaatpensioen is een aanvulling op een ANW-uitkering. Wanneer iemand komt te overlijden, hebben de nabestaanden onder voorwaarden recht op deze ANW-uitkering. Het uitgekeerde bedrag is echter vaak te laag om rond van te komen. Een ANW-hiaatpensioen vult het inkomensgat aan en zorgt dat nabestaanden voldoende inkomsten hebben. In de berekening van de pensioenregeling wordt er standaard vanuit gegaan dat iedereen recht heeft op een ANW-uitkering. In de praktijk is dit echter niet het geval...

2013-12-10

Anw-hiaat

Het Anw-hiaat, ook wel Anw-gat genoemd, geeft het verschil in uitkering weer. De Algemene Weduwen- en wezenwet is op 1 juli 1996 vervangen door de Algemene nabestaandenwet (ANW).

2016-10-12

Algemene nabestaandenwet (ANW)

De algemene nabestaandenwet (ANW) geeft nabestaanden het recht op een nabestaandenuitkering. Nabestaanden kunnen deze uitkering alleen krijgen onder bepaalde voorwaarden. De algemene nabestaandenwet is een volksverzekering, wat inhoudt dat iedereen die in Nederland woont of werkt hiervoor verzekerd is. De ANW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De algemene nabestaandenwet (ANW) is bedoeld om nabestaanden bij het overlijden van de partner een basisinkomen te garanderen. Daaro...

2017-01-17

Anw (Algemene nabestaandenwet)

De Algemene nabestaandenwet is een uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

2017-01-10

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Volksverzekering die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, waarin de rechten van nabestaanden geregeld worden.

2019-10-28

energieneutraal

energieneutraal, evenveel energie opwekkend als verbruikend. (ANW)

2017-05-30

augustuscijfers

financiële of economische gegevens over de maand augustus

2017-05-30

datingapp

app waarmee iemand dates kan zoeken, bijvoorbeeld Tinder

2017-05-30

wijnetiket

etiket op een wijnfles

2014-03-24

Algemene Nabestaandenwet

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) voorziet in een nabestaandenuitkering voor mensen van wie de partner is overleden. Ook regelt de Anw een halfwezenuitkering voor kinderen onder de 18 jaar.

2017-05-30

zwerfauto

motorvoertuig dat is uitgerust om in te verblijven en vooral voor trekvakanties wordt gebruikt; kampeerauto

2017-05-30

lifestylecoach

coach voor advies op het gebied van lifestyle; iemand die mensen advies geeft op het gebied van voeding en beweging

2017-05-30

laatavondjournaal

journaal dat laat op de avond wordt uitgezonden

2019-10-28

waterstofbus

waterstofbus, bus die op waterstofstroom en accustroom rijdt. Ook wel brandstofcelbus genoemd (ANW).

2017-05-30

steppepaard

paard dat op de steppen leeft

2017-05-30

soepbord

diep bord waaruit soep gegeten kan worden