Wat is de betekenis van antwoord?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

antwoord

antwoord - Zelfstandignaamwoord 1. de reactie op een vraag, van repliek voorzien (mondeling of schriftelijk) Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. 2. reactie, van repliek voorzien Op die zet had ik geen antwoord. 3. oplossing voor...

2024-07-25
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

antwoord

1. Na een opening en een pas van de volgende speler: het bod van de partner van de openaar. 2. Na een informatiedoublet en een pas van de volgende speler: het bod van de partner van degene die gedoubleerd heeft. 3. Na een vraagbod: het bod van de partner van degene die het vraagbod heeft gedaan. Zie ook: Blackwood

2024-07-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

antwoord

antwoord - zelfstandig naamwoord uitspraak: ant-woord 1. wat je zegt of schrijft naar aanleiding van een vraag ♢ ik heb je wat gevraagd! krijg ik nog antwoord? 1. een bevestigend antwoord geven [ja...

2024-07-25
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

antwoord

(Lat.: comes), in een fuga de imitatie van het thema (dux).

2024-07-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

antwoord

weerwoord op ‘n vraag of bewering; weerklank, geantwoord, ‘n weerwoord spreek of skryf; antwoord skuldig bly.

2024-07-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Antwoord

s.n., antwurd (it), andert (it), biskie(d) (it); ontwijkend, kachelachje (it); geengeven, gjin lûd, azem jaen.

2024-07-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Antwoord

o. (-en), 1. mondeling of schriftelijk bescheid op wat door een ander beweerd, gevraagd, geëist is: een gepast, bescheiden antwoord; een bevestigend, een ontwijkend antwoord; een weigerend, een gunstig antwoord; antwoord geven, geen antwoord geven; — taal en antwoord, toespraak en mondeling bescheid; — (...