Wat is de betekenis van antwoord?

2019
2022-09-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

antwoord

antwoord - Zelfstandignaamwoord 1. de reactie op een vraag, van repliek voorzien (mondeling of schriftelijk) Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. 2. reactie, van repliek voorzien Op die zet had ik geen antwoord. 3. oplossing voor...

Lees verder
2018
2022-09-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

antwoord

antwoord - zelfstandig naamwoord uitspraak: ant-woord 1. wat je zegt of schrijft naar aanleiding van een vraag ♢ ik heb je wat gevraagd! krijg ik nog antwoord? 1. een bevestigend antwoord geven [ja...

Lees verder
1998
2022-09-28
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

antwoord

1. Na een opening en een pas van de volgende speler: het bod van de partner van de openaar. 2. Na een informatiedoublet en een pas van de volgende speler: het bod van de partner van degene die gedoubleerd heeft. 3. Na een vraagbod: het bod van de partner van degene die het vraagbod heeft gedaan. Zie ook: Blackwood

Lees verder
1962
2022-09-28
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

antwoord

(Lat.: comes), in een fuga de imitatie van het thema (dux).

1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Antwoord

s.n., antwurd (it), andert (it), biskie(d) (it); ontwijkend, kachelachje (it); geengeven, gjin lûd, azem jaen.

1950
2022-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Antwoord

o. (-en), 1. mondeling of schriftelijk bescheid op wat door een ander beweerd, gevraagd, geëist is: een gepast, bescheiden antwoord; een bevestigend, een ontwijkend antwoord; een weigerend, een gunstig antwoord; antwoord geven, geen antwoord geven; — taal en antwoord, toespraak en mondeling bescheid; — (...

Lees verder
1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

antwoord

o. antwoorden (eig. tegenwoord; 1 mondeling of schriftelijk bescheid, wederwoord op een vraag of bewering; 2 dat, wat op een woord of handeling volgt en de indruk weergeeft, die dat woord of die handeling heeft gemaakt); 1. een antwoord op een brief; een afdoend antwoord; een antwoord geven, krijgen; wachten op antwoord; in antwoord op; 2. het ant...

Lees verder
1933
2022-09-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Antwoord

Antwoord - in de psychologie beteekent de reactie van individu of organisme op een gegeven prikkel of prikkelsituatie. Antwoord in de m u z i e k zie Fuga.

1932
2022-09-28
Muziek

Muziek lexicon

Antwoord

Imiteerende stem, in canon, fuga (zie daar) of andere polyphone vormen. Lat.: Comes; Ital.: Riposta. Tegenstelling: Thema (zie daar).

Lees verder
1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

antwoord

('ant) o. (-en; -je) [ant, tegen] 1. Eig. bescheid op een vraag: een bevestigend, bevredigend, gunstig, toestemmend, afwijzend, ontkennend, weigerend, ontwijkend -; een bescheiden, gepast -; een mondeling, schriftelijk -; op een verzoek, op een brief; een geven, zenden; ten, tot geven, krijgen: iets zonder laten: het op iets schuldig blijven;...

Lees verder
1911
2022-09-28
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Antwoord

hier bet. ant (evenals ont): tegen; Gr. anti.

1864
2022-09-28
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Antwoord

Antwoord, (B. ANDWOORD), o. (-en), bescheid. *-EN, bw. ow. gel. (ik antwoordde, heb geantwoord).

Lees verder