Wat is de betekenis van ANTONIUSBROOD?

1997
2021-09-21
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Antoniusbrood

Brood of geld als aalmoes voor de armen om door SintAntonius gehoor te vinden bij God (zie antoniusvuur).

1950
2021-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Antoniusbrood

o., aalmoes (brood of geld) voor de armen, met het doel om door voorspraak van de H. Antonius bij God verhoring te vinden.

1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Antoniusbrood

Antoniusbrood - aalmoes ter eere van den Antonius van Padua, om zijn voorspraak af te roepen. Voor het eerst in Toulon bekend na 1890. zie Antonius van Padua.

1898
2021-09-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ANTONIUSBROOD

o. aalmoes en levensmiddelen (brood) of geld voor de armen, met het doel om door voorspraak van den H. Antonius bij God verhooring te vinden.