Wat is de betekenis van antonius?

2023-10-02
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

antonius

Latijnse naam waarvan de betekenis niet bekend is. Hij werd reeds gedragen door een bekend Romeins geslacht, bijvoorbeeld Marcus Antonius. Mede door de Kruistochten werd de naam in het westen populair door: 1) St.-Antonius, de befaamde Egyptische asceet in de woestijn, beschouwd als de grondlegger van het monnikenwezen; gestorven 356; kerkelijke fe...

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Antonius

Antonius - Eigennaam 1. (mannelijke naam)

Direct toegang tot alle 12 resultaten over antonius?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Antonius

Bij Sint-Antonius is een eedformule waarbij de heilige Antonius tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt voor bi s...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Antonius

MARCUS— (82—30), legaa ten vriend van Caesar en de verbitterde vijand van Ci'cero ; in 43 lid van het 2de Driemanschap met Octavia'nus en Le'pidus ; later in conflict met Octavia'nus en door deze overwonnen bij Ac'tium (31), waarna hfl zelfmoord pleegt; zie Cleopatra.

2023-10-02
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Antōnĭus

a, um, naam van een Romeinse gens. Daarv. Antōnĭānus, Antoniaans, van Antonius; subst. plur., Antōnĭāni, ōrum, m., de aanhangers van A., Antonianen.

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Antonius

Rom. plebejisch geslacht; (1) Marcus A. Orator (de Redenaar), 143-87 v.C., aanhanger van Sulla, door partijgangers van Marius omgebracht; een der grootste redenaars van Rome; (2) Gaius A. Hybrida, 63 v.C. consul, te zamen met Cicero. In de samenzwering van Catilina speelde hij aanvankelijk verdachte rol, liet tenslotte Cicero tegen Catilina de vri...

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Antonius

1) → Driemanschap; 2) twee heiligen: a. de Groote (251/356), kluizenaar in Egypte, beschermer der dieren (gedenkd. 17 Jan.); b. v. Padua (1195/’1231), Franciscaner boetprediker, volgeling v. Franciscus v. Assisi. wordt aangeroepen tegen kleine moeilijkheden (verliezen v. voorwerpen, enz.), gedenkd. 13 Juni. (St. Antoniusbrood = gave a/d...

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Antonius

Antonius - Rom. plebejisch geslacht. De voornaamste dragers van dezen naam waren: 1° M a r c u s A. de Redenaar, grootvader van den triumvir; * 143 v. Chr., ♱ 87 v. Chr., door Cicero (De Oratore) naast Licinius Crassus voor den voomaamsten redenaar van zijn tijd gehouden. 2° G a i u s A. H y b r i d a, zoon van den vorige, oom van den triumvir, col...

2023-10-02
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Antonius

I. Antonius (de heilige). Er bestaat een levensbeschrijving van den heiligen Antonius, welke toegeschreven wordt aan Athanasius. Ontwijfelbaar zeker is deze herkomst niet. Velen zien in deze levensbeschrijving een tendenz-geschrift om het monnikenwezen aan te prijzen. Toch ligt er aan die beschrijving wel historie ten grondslag.Antonius leefde van...

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Antonius

Antonius - 1) naam van verschillende personen, die in de Romeinsche geschiedenis bekend zijn geworden: 1) M. Antonius Orator, geb. 143 v. C., werd consul in het jaar 99, censor in 97, voegde zich in den burgeroorlog bij de partij van Sulla en werd in 87 door aanhangers van Marius omgebracht. Hij was een der grootste redenaars van Rome en werd door...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Antonius

Naam van verschillende personen, die in de Romeinsche geschiedenis een rol hebben gespeeld: A. Marcus Orator, geb. 144 v. C., werd consul in het jaar 100, censor in 98, doch voegde zich in den burgeroorlog bij de partij van Sulla en werd in 88 door aanhangers van Marius omgebracht. Hij was een der grootste redenaars van Rome en werd door Cicero in...

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Antonius

Antonius is de geslachtsnaam van een aantal beroemde Romeinen. De merkwaardigsten zijn: Marcus Antonius, een redenaar, die door Cicero zeer geprezen wordt. Hij aanschouwde het levenslicht in het jaar 143 vóór Chr. Op 30-jarigen ouderdom was hij aanklager van den consul C. Papirius Carbo wegens het verliezen van een velds...