Wat is de betekenis van Antonio salviati?

2024-07-14
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Antonio salviati

ital. industrieel, 1816 —90, advokaat, richtte 1860 op Murano een fabriek van glaswerk op, die de oude venetiaansche glaskunstindustrie (zie ald.) deed herleven.